ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги с новоизградена фотоволтаична система край Варна  

Енергетика / България
3E news
619
article picture alt description

ФЕЦ „Бон Марин“ е наименованието на соларната централа, собственост на транспортния холдинг Бон Марин, която ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги проектира и изгради във Варненското село Тополи. Съоръжението с пикова мощност 28,8 kWp вече от месец произвежда чиста енергия без въглеродни емисии, а неговият притежател се радва на пълна техническа подкрепа относно професионалното оборудване и системите за контрол. Инсталацията се състои от 80 броя монокристални модули и инвертор, които са проектирани на годишна база да генерират 1 298 kWh за всеки инсталиран kWp. Произведената енергия се предоставя за изкупуване по преференциални цени, при условията на сключен за целта договор с електроснабдителното дружество.  

Бон Марин стартира своя бизнес преди три десетилетия (през 1990 г.) като агенция за агентиране и брокераж. Само за няколко години, компанията печели дългосрочни проекти с Texaco, British Gas, Union Pacific и Diamond Offshore, и записва своето име в сондажната индустрия със своя най-голям дял в проучванията и добива на нефт и газ в българския черноморски шелф. Доказала себе си през времето в сферата на транспорта, спедицията и логистиката, през тази година компанията взема решение да даде своя принос и в декарбонизацията на енергийния сектор. Със съдействието на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, Бон Марин прави първата си инвестиция в производството на чиста енергия, надявайки се и други нейни партньори да последват примера им.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща