Регионалните тестове за обединяване на енергийните пазари се очаква да започнат в края на януари 2021 г.

Енергетика / България
3E news
985
article picture alt description

Етапът на общи регионални тестове за обединението на енергийните пазари се очаква да започне в края на януари 2021 г.

Тестовете с пазарни участници се планират за втората половина на април 2021 г. Новият период за стартиране на проекта се предвижда за май 2021 г. Това се казва в съобщение на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Както е известно, обединението на пазарите се отложи във връзка с кризата предизвикана от коронавируса.

Със свое съобщение, публикувано на интернет страниците на Комитета на Номинираните оператори на пазара на електроенергия (All NEMO Committee) и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E), Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (NEMO) и Операторите на преносни системи (TSO) уведомяват заинтересованите страни за текущия статут и планиране на проекта за пазарно обединение DE-AT-PL-4M след насоките, получени от Европейската комисия (ЕК) на 22 септември 2020 г. и от националните регулаторни органи на страните, участващи в проекта Interim Coupling, на 26 октомври 2020 г., и за следващите стъпки, съгласувани с регулаторите, се казва в съобщението.
 
Уточнява се, че проектът  за пазарно обединение DE-AT-PL-4M, наричан още Interim Coupling, има за цел да свърже границите на пазарното обединение 4М с Мултирегионалното обединение (MRC) в Европа, въвеждайки имплицитно разпределение на капацитета за пренос (на основата на нетен капацитет за пренос) на шест граници (Полша-Германия, Полша-Чехия, Полша-Словакия, Чехия- Германия, Чехия- Австрия, Унгария- Австрия).

Проектът е завършил етапа на структуриране и е на етап изпълнение от края на 2019 г. Затруднения, свързани с реализацията, установени през първото тримесечие на 2020 г., доведоха до забавяне на проекта спрямо първоначалния план, поясняват още от БНЕБ.

След получените насоки от ЕК и националните регулаторни органи, страните изготвиха подробна коригирана пътна карта и я обсъдиха с националните регулатори на участващите страни на 16 октомври 2020 г. Въз основа на актуализирания план, етапът на общи регионални тестове се очаква да започне в края на януари 2021 г., а тестовете с пазарни участници се планират за втората половина на април 2021 г. Новият период за стартиране на проекта се предвижда за май 2021 г.
 
Навременното изпълнение на проекта Interim Coupling е необходимо условие за реализация на проекта за пазарно обединение между България и Румъния, който се изпълнява по график и се очаква да стартира до три месеца след проекта Interim Coupling.
 
Пазарните участници своевременно ще получат информация относно следващите стъпки и подробности за съответните тестове, уведомяват от БНЕБ.
 
За SDAC

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин общественото благоденствие.
 
Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава ефективната конкуренция, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за SDAC:
 
http://www.nemo-committee.eu/sdac
https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща