Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 79.98 лв. за MWh с ден за доставка 5 ноември

Енергетика / България
3E news
356
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 79.98 лв. за MWh и количество от 52787.80 MWh с ден за доставка 5 ноември 2020 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 94.56 лв. за MWh, при количество от 28436.7 MWh.

Извънпиковата енергия (24351.1 MWh) е на цена от 65.40 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 57.72 лв. за MWh и количество от 1965 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана както във времето 09 часа – 100.33 лв. за MWh при количество от 2546.8 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 58.58 лв. за MWh, при количество от 1947.3 MWh.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 4 ноември 2020 г. общият търгуван обем към 14 часа е 1351.5 MWh при средно претеглена дневна цена от 86.07 лв. за MWh.

Спрямо стойността от 85.22 лева за MWh или 43.57 евро за MWh за 4 ноември, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 5 ноември намалява до 40.89 евро за MWh ( минус 6.2 % ), според www.energylive.cloud, или 79.98 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

АЕЦ с мощност от 2132 MW или 44.63 %,
кондензационните ТЕЦ с 1400 MW или 29.31 %,
топлофикационните ТЕЦ с 345 MW или 7.22 %,
заводските ТЕЦ – 154 MW или 3.22 %,
ВЕЦ с 6 MW или 0.13 %
малки ВЕЦ – 84 MW или с 1.76 %
вятърни електроцентрали – 397 MW и съответно 8.31 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 251 MW или 5.25 %

Био ТЕЦ – 8 MW или 0.17 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 4352 MWh.

Интензитета на СО2 е 296 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща