Наличните водни обеми в язовирите продължават да намаляват

На 2 ноември язовир „Копринка“ е с 15,10% от общия си обем, язовир „Жребчево“ е 21,45% от общия си обем

Климат / България
3E news
602
article picture alt description

Наличните водни обеми в язовирите продължават да намаляват, съобщи в бюлетина си на 2 ноември Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за състоянието на водите. В своя ежедневен бюлетин МОСВ съобщава информация за водите, които следи по Закона за водите (комплексните и значими язовири, за които отговаря са 52).

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 2.11.2020 г. е 3692,4 млн. м3. Това е 55,9% от сумата от общите им обеми и е с 0,1% по-малка от нивата им на 30.10.2020 година.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са:

- За питейно-битово водоснабдяване – 65,8% от общия им обем;

- За напояване – 32,7% от общия им обем;

- За  енергетика – 68,6% от общия им обем;

Министерството на околната среда и водите отговаря и за язовирите с трансгранично влияние:

1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 322,053 млн. м3 , което е 64,77% от общия му обем; Язовир „Студен кладенец“ – 250,436 млн. м3 , което е 64,58% от общия му обем; Язовир „Ивайловград“ – 114,256 млн. м3 , което е 72,91% от общия му обем;

2. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 21,471 млн. м3 , което е 15,10% от общия му обем; Язовир „Жребчево“ – 85,816 млн. м3 , което е 21,45% от общия му обем;

Речните нива също се понижават или остават на същите нива, показва бюлетина.

В Дунавския басейн водните количества на реките са под праговете за средни нива. В Черноморския регион нивата на реките също са без съществени изменения. Колебанията на речните нива в басейна са от -6 до +9 см. В Западнобеломорски регион и Източнобеломорски регион положението е същото, нивата на реките продължават да спадат.

За 3 ноември 2020 г. не се очакват опасни метеорологични явления, коментират от МОСВ.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да видите на: http://info.meteo.bg/opasni/

Ежедневният бюлетин на МОСВ се публикува на: https://www.moew.government.bg/.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща