Спадът на икономическата активност се ускорява през второто тримесечие на 2020 г.

Това се дължи на въведените ограничителни мерки за овладяване на пандемията, показва специализирано издание на Министерство на финансите

Икономика / България
3E news
715
article picture alt description

През второто тримесечие на 2020 г. индикаторът на икономическата активност в България (ИИА) продължи да се понижава до минус 1.46, при минус 0.43 през първото тримесечие, което означава, че спадът се ускорява под влияние на въведените ограничителни мерки за овладяване на пандемията. Това пише в тримесечното издание "Индикатор на икономическата активност в България", публикувано днес, 26 октомври, на интернет страницата на Министерството на финансите.

Водещо негативно влияние върху ИИА имаха индексът на промишленото производство, оборотът в търговията на дребно, натоварването на мощностите в индустрията и ограничаването на икономическата активност във външната среда. Тези развития кореспондираха с по-неблагоприятните нагласи за бизнес средата в страната, в т.ч. общ бизнес климат, осигуреност с поръчки и очаквания за цените в промишлеността. Цикличните компоненти на показателите от паричния сектор (лихвен процент по дългосрочни кредити в лева и М1) имаха относително по-нисък принос за влошаването на ИИА.

Различната динамиката на БВП и ИИА през третото тримесечие спрямо предходното (за разлика от ИИА, оценката за БВП се подобрява) се дължи на същественото отклонение на БВП от средната през второто тримесечие, което не беше изцяло отразено в ИИА. През третото тримесечие, когато наличните данни обхващат повече информация за влиянието на пандемията върху икономическата активност, ИИА ще продължи да намалява и да се отдалечава от средната си стойност.

Оценката за ИИА през третото тримесечие на 2020 г. показва задълбочаване на спада, тъй като наличните данни обхващат повече информация за влиянието на пандемията върху икономическата активност, посочват от финансовото министерство.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща