Въпреки кризата, ТЕЦ Бобов Дол търси служители

В дружеството има практика да се наемат служители с малък опит, като ръководителите им се заемат с тяхното обучение и допълнителна квалификацияинж, обяснява изп. директор инж. Любомир Спасов

Енергетика / България
3E news
1125
article picture alt description

Пандемията има негативен ефект върху много отрасли. Много хора загубиха работните си места. В ТЕЦ Бобов Дол планирате ли съкращения, инж. Спасов?

- Пандемията се отрази на всички. Кризата засегна всички сектори от икономиката, не само в България, а и в света. Но съм категоричен, че в ТЕЦ Бобов Дол не сме съкращавали персонал след началото на кризата и не планираме съкращения. Дори мога да Ви кажа, че в ТЕЦ Бобов Дол търсим квалифицирани кадри. Независимо, че много хора са загубили работните си места, е трудно да намерим хора с подходящо образование и квалификация, които да наемем.

От какви кадри се нуждаете?

- Както вече споменах, нуждаем се предимно от квалифицирани работници с конкретен профил. За запълване на екипи търсим инженери, монтьор, заварчик, стругар и други. Необходими са, както подготвени инженери, така и други специалисти.

Само специалисти с опит ли търсите?

- Не, в България вече е трудно да се намерят квалифицирани кадри и то експерти по енергетика или по технически науки. А и като проблем мога да отчета, че в района на Дупница и Кюстендил липсва училище, което да подготвя поне теоретично специалисти по технически науки. В дружеството е изградена и практика да се наемат служители с малък опит, като технинте ръководители се заемат лично с тяхното обучение и допълнителна квалификация.

Как виждате бъдещето в тази връзка?

- Трудно ще е. Трябва да се действа бързо. Много от заетите в ТЕЦ Бобов Дол са на пенсионна възраст. Ако не бъдат взети мерки за осигуряване на възможности за квалификация в нашия отрасъл, след 10-20 години ще останем без кадри. За съжаление малко от младите хора, които тепърва избират трудовото си поприще, се насочват към производства като ТЕЦ Бобов Дол. По-модерно е да се учат компютри. Някак в България малко младежи проявяват интерес да са инженери. Сякаш техническите науки не са сред желаните специалности, поне това е моето впечатление. Може и да не съм прав и искрено се надявам да не съм.

Какви са средните заплати? Различават ли се от средните за страната?

- Мога да заявя, че възнагражденията на служителите, които търсим, са над средните за страната. Всички вакантни работни места са с начални заплати над 1000 лева т.е. над средните за България.

Колко човека се трудят в ТЕЦ Бобов Дол?

- Около 850 човека са заети в ТЕЦ Бобов Дол. Има и редица фирми, които се поддържат благодарение на нашата дейност и това, че ние правимм поръчки към тях. Мога да кажа, че реално осигуряваме поминък на около 1000 семейства, които живеят в Дупница, Кюстендил и околните населени места.

Ще ни кажете ли точните длъжности, които са вакантни в дружеството? Може да се намерят специалисти и сред нашите читатели, ние сме специализиран сайт.

- Разбира се, те са официално обявени. В ТЕЦ Бобов Дол има вакантни позиции за следните длъжности: инженер, инженер топлонергетика, електроинженер, машинен инженер, специалист „КИП и А“, монтьор електрооборудване, машинен монтьор, заварчик, оксиженист, газозаварчик, стругар, борвергист и техник, асансьорна техника.

Как може да кандидатстват те?

- Могат да ни изпратят CV по пощата, на официалния електронен адрес на ТЕЦ Бобов Дол или да дойдат при нас.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща