Близо 1,2 млрд. лева ще достигнат задълженията на „Топлофикация София“ след четири години

От дружеството очакват финансовото им състояние да се подобри и следващата година да завършат на печалба от 8 млн. лв.

Енергетика / България
3E news
1021
article picture alt description

Само с шест лева по-скъп ще бъде мегаватчас топло след четири години, прогнозира столичната "Топлофикация“. През 2020 година топлинната енергия на дружеството е със средна цена от 77,35 лева за мегаватчас и достига до 78,98 лева за мегаватчас. През 2024 година очакваната цена е в размер на 83,72 лева за мегаватчас.

Това предвижда актуализиран бизнес план на дружеството, който се разглежда от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с удължаване на лицензите за работа с още 25 години.

Прогнозата е направена на базата на годишна инфлация от 2%, а очакванията са, че доходите в София ще растат с по-бърз темп и това определя и социалната поносимост на цената на топлинната енергия. Дългосрочните задължения на "Топлофикация София" ще се увеличават и от 805 млн. лева през тази година ще достигнат почти 1,2 млрд. лева през 2024 г., информира в. "Монитор".

В документа, в който се взема предвид ефектът от възстановяване на средства по новите цени на природния газ, влезли в сила със стара дата, от общинското дружество прогнозират, че през 2020 година ще работят на загуба в размер от 56 млн. лева.

Финансовото състояние обаче се подобрява спрямо 2019 година, когато е отчетена загуба от 82,6 млн. лева, а през 2021 година дори се очаква положителен финансов резултат преди облагане с данъци в размер на 8,08 млн. лева. 

През следващите три години дружеството се надява да работи на печалба в размер на съответно 18,5 млн. лева, 30,7 млн. лева и 31,9 млн. лева.

Приходите от продаваната топлинна енергия ще растат плавно от 282 млн. лева през 2020 година до 310 млн. лева в следващите пет години.

Значителен обаче ще е ръстът на приходите от продаваната електроенергия - от 119 млн. лева през 2020 година до 306 млн. лева през 2024 година. Причината за очакваното повишение са плановете на дружеството да изгради нови когенериращи мощности.

Общо приходите се повишават от 423 млн. лева до 651 млн. лева. Разходите за горива са основен дял в общите разходи на дружеството и ще растат от 222,9 млн. лева през 2020 година до 232 млн. лева през 2024 година. Тук е отчетено и включването на завода за преработка на отпадъци, който ще намали потреблението на природен газ.

За модернизация на мрежата са предвидени 80,3 млн. лева през следващите пет години. За целия период на бизнес плана инвестиционните разходи са в размер на 831 млн. лева, обезпечени със собствени средства, инвестиционни кредити и безвъзмездни средства, отпуснати по международен фонд "Козлодуй“ и по ОП "Околна среда 2014-2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща