Правителството: Ще бъдат проучени възможностите за изграждане на нова ядрена мощност на площадка №2 в АЕЦ „Козлодуй“

Енергетика / България
3E news
544
article picture alt description

Министърът на енергетиката ще предприеме подготвителни действия и проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност на одобрената със Заповед № АА-04-3 от 21 февруари 2020 г. на председателя на Агенцията за ядрено регулиране площадка № 2 в АЕЦ „Козлодуй". Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

С решението се възлага на министъра на енергетиката да предприеме необходимите действия и да разреши на „Български енергиен холдинг" ЕАД да влезе в преговори с компании от Съединените американски щати, развиващи нови ядрени технологии за граждански цели, включително малки модулни реактори, с цел проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност на площадка № 2 в АЕЦ „Козлодуй". Енергийният министър следва в срок до 31.01.2021 г. да информира Министерския съвет за предприетите действия и за резултатите от преговорите.

Ядрената енергия е доказан беземисионен ресурс и е ключов елемент в структурата на енергийния баланс на страната за гарантиране на сигурни и надеждни енергийни доставки, както и за ефективна борба с климатичните промени. Продължаване на експлоатацията на наличните мощности от Република България, както и реализирането на нови ядрени мощности ще е от стратегическо значение за запазване на енергийната сигурност на страната, редуциране на емисиите от парникови газове и намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси по разходоефективен и конкурентоспособен начин, в контекста на целта на ЕС за климатична неутралност до 2050 г. и приоритетите на Европейската зелена сделка.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща