„Булгаргаз“ да продава природния газ по цена от 45,17 лв. за MWh за второто тримесечие ще обсъжда КЕВР

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
814
article picture alt description

Цената на природния газ да бъде 45,17 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) през второто тримесечие, предлага в докладът си работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Увеличението, спрямо предходното тримесечие е 0,83 % или 0,37 лв. за MWh.

Становището на работната група съвпада с внесеното на 8 март заявление от „Булгаргаз“.


Докладът на експертите от КЕВР и заявлението на газовото дружество ще бъдат разгледани в рамките на открито заседание днес.

Ценообразуващите елементи, взети предвид при предложението за цената са съобразени с договора между „Булгаргаз“ и „Газпром експорт“ и се отнасят за месечните котировки на алтернативните горива за предходните 9 месеца преди прилагането на цените. От доклада на работната група става ясно, че през второто тримесечие на 2019 г. очакваните доставни цени на природния газ са с около 2,5 % по-ниски от доставните цени през първото тримесечие. В същото време обаче курсът на долара, който също е сред ценообразуващите елементи се е повишил с 0,17%.


Въз основа на заявените прогнозни количества от крайните снабдители и клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, общото заявено от дружеството количество природен газ за доставка от внос за второто тримесечие на 2019 г. е 6 848 806 MWh, като намалява с 2 355 253 MWh спрямо предходното тримесечие. За второто тримесечие на 2019 г. „Булгаргаз” ЕАД не прогнозира количества природен газ от местно добивно предприятие и добив от ПГХ „Чирен“ .

Регулаторната база на активите за второто тримесечие на 2019 г. е в размер на 39 307 хил. лв., а възвръщаемостта на активите за периода е в размер на 2854 хил. лв. Предложеният размер на компонентата за дейността „обществена доставка“ е 0,69 лв./MWh и представлява 1,5495% от ценовата компонента–цена на вход на газопреносната мрежа.

В подаденото заявление от газовото дружество в цената на природния газ за второто тримесечие на 2019 г. е включена компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото в размер на 0,13 лв. /MWh. Както е известно тези задължения са свързани с Плана за действие в извънредни ситуации, в частност свързани със съхранение на природен газ в газохранилището в Чирен.
Докладът ще бъде подложен на открито обществено обсъждане на 21 март.

Въз основа на извършения анализ на данните от подаденото заявление и предоставените документи и обосновки е установено следното: Разходите за закупуване на природен газ по договора за внос за вътрешния пазар с включени транзитни такси през територията на Република Румъния възлизат на 303 712 573 лв. , се казва още в доклада на работната група.

Увеличението няма да се отрази на цените на топлнната енергия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща