TPI: Само 3 от 59 нефтогазовите компании са се доближили до условията на Парижкото споразумение за климата

От изследвани 66 електроенергийни компании, 39 отговарят на парижките ангажименти, а други 22 на най-амбициозният показател - „намаляване на затоплянето на климата под 2 грауса по Целзий“

Енергетика / Свят
3E news
933
article picture alt description

Отговарят ли и доколко действащите стратегии на нефтогзоите компании на Парижкото споразумение ? На този въпрос прави опит да отговори анализът на Transition Pathway Initiative (TPI ) - глобална инициатива  на собственици и управляващи на активи, която проследява доколко компаниите са готови за преход към нисковъглеродна икономика. Общият обем на участниците в инициативата TPI е от порядъка на 22 трлн. щатски долара.

В анализа се посочва, че независимо от големите обещания и изявления на редица европейски нефтогазови компании, нито една от тях още не са определили целеви показатели за емисиите, които отговарят на минималната цел на Парижкото споразумение.  Става въпрос за ограничаване на увеличението на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий.

TPI е извършила оценка на показателите на 59 нефтогазови и въгледобивни компании и е установила, че само седем (12 %) са определили целеви показатели за емисиите в съответствие с ангажиментите, поети от съответните национални правителства в рамките на Парижкото споразумение за климата (NDC) през 2015 г. Това са компаниите: Glencore, Anglo American, Shell, Repsol, Total, Eni и Equinor.

Задълженията обаче съвсем не са недостатъчни за постигане на целите на Парижкото споразумение, тъй като зададената от тях траектория от дейности се движи по пътя към затопляне до 3,2 градуса по Целзий.

При оценката на стратегиите за намаляване на емисиите от конкретните компании по амбициозният сценарий за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий или под тях, се е оказало, че нито една от 59 компании, независимо от изявленията не отговаря на изискванията на Парижкото споразумение. Само три от нефтогазовите компании се доближават до необходимата траектория от 2 градуса по Целзий и това са Shell, Total и Eni. Въпреки това, както и преди са необходими и допълнителни мерки за постигане на това ниво.

Съпредседателят на инициативата Adam Matthews заявява: „През тази година инвеститорите станаха свидетели на редица важни изявления по проблемите с изменението на климата от страна на големите енергийни компании, затова е поразително, че това независимо изследване показва, че техните ангажименти все още не отговарят на ограниченията за затоплянето на климата с 2 градуса по Целзий“.

„Има някакъв напредък: седем европейски компании засега са се присъединили към парижките ангажименти, а Shell, Total и Eni са се доближили до постигане на показателя от 2 градуса по Целзий. Но американските гиганти, работещи с изкопаеми горива все още предстои да предприемат значителни действия за намаляване на емисиите и разликата с европейските им колеги е огромна“.

Прави впечатление, че ВР липсва в списъка на напредналите, независимо че през август компанията заяви амбициозните си планове за намаляване на добива на нефт и газ с 40 % през следващото десетилетие, а едновременно с това и увеличаване на инвестициите във ВЕИ.

TPI е направила оценка и на 66 електроенергийни компании и е установила, че 39 от тях (59 %) отговарят на парижките ангажименти, а други 22 (33 %) отговарят на най-амбициозният показател - „намаляване на затоплянето на климата под 2 градуса по Целзий“.

„Разликата между двата сектора е обяснима, става ясно още от коментара на Matthews. Електроенергийният сектор е силно регулиран по отношение на емисиите в някои региони като ЕС и това вероятно обяснява някои от резултатите“, посочва то. „По-широко казано, технологиите, необходими за декарбонизиране на производството на електроенергия, вече са налице и често са конкурентни на цената на изкопаемите горива, така че основният бизнес модел не е застрашен. За петролните и газовите компании трасирането на пътя към Парижкото споразумение е много по-голямо предизвикателство. Някои компании започнаха да се борят с това предизвикателство, но все още нито една не го е решила".

TPI е направила оценка и на качеството на управление на климатичните рискове в компаниите. Инициативата измерва качеството на управление по скала от ниво „нула“ (неосведоменост) до ниво „четири“ (стратегическа оценка), като средният резултат за изследваните компании е 2,7 – с едно точка повече от миналата година, става ясно от публикуваните материали.

Пълните текстове на инициативата -  Transition Pathway Initiative (TPI ) са публикувани на: https://www.transitionpathwayinitiative.org/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща