Асоциация „Хидроенергия“ настоява за спешни законодателни промени

Икономика / България
Маринела Арабаджиева
3239
article picture alt description

Експлоатацията на близо 138 водноелектрически централи е застрашена заради дискриминационна нормативна уредба, това алармират от асоциация „Хидоенергия. В становище, разпространено до медиите, членовете на асоциацията настояват за спешни законодателни промени.

 

На практика разпоредба в Закона за водите, която предвижда забрана за водовземане за ВЕЦ, въведени в експлоатация след 09 август 2010г., не позволява да бъдат удължавани сроковете на разрешителните за водоползване на ВЕЦ, които попадат в обхвата на ограниченията. Спорният чл. 118ж е предпоставка да бъдат предприети мерки от страна на администрацията по отнемане и/или отказ за продължаване на срока на разрешителното без оглед на степента на реализация на съответната централа. Към настоящия момент е спряно преиздаването на разрешителни за водовземане, с общ мотив – противоречие с текста на чл. 118ж. От асоциация Хидроенергия настояваме за спешни законодателни промени, които да гарантират работата и развитието на водния сектор в България.

 

ВЕЦ осигуряват 65% от възобновяемата енергия в България, при най-нисък разход за обществото – 94,3 лв./МВтч. В същото време жизнеспособността на значителен брой от опериращите в сектора дружества е застрашена поради прилагането на разпоредбата на чл.118ж. от Закона за водите. В обхвата на разпоредбата попадат 138 централи като в рамките на следващите 24 месеца предстои да изтекат повече от 50 разрешителни за водовземане, които също ще бъдат засегнати. Това от своя страна би довело до:

 

  • завеждане на редица съдебни искове към държавата за обезщетение за вреди,

  • намаленото участие на ВЕЦ във възобновяемия микс на страната,

  • повишаване на цената на електроенергийния микс,

  • ограничена възможност за търговия на статистическите излишъци, които България реализира от преизпълнението на целите на страната за дял на ВЕИ в брутното вътрешно потребление.

  • Възпрепятстване на дейността на значими хидроенергийни обекти, собственост на НЕК ЕАД, които също попадат в обхвата на разпоредбата, какъвто например е случаят с ВЕЦ „Цанков камък“, въведен в експлоатация на 05 Февруари 2013г.

  • Предсрочна изискуемост на голям брой инвестиционни кредити, чието обслужване ще бъде затруднено.

  • Закриване на работни места.

В контекста на амбициозните цели на Европейския съюз по отношение на постигане на глобално лидерство в областта на ВЕИ, водноелектрическите централи са от критична важност за осигуряване на най-евтината възобновяема енергия за обществото и за поддържане на стабилността и сигурността на електроенергийната система. Нещо повече, поради планираното увеличение на дела на възобновяеми източници с променлива честота на производството, в бъдеще значително ще се увеличи значението на водната енергия.

 

Въвеждането на ретроактивни мерки, дискриминационни политики и липсата на предвидима нормативна рамка оказват значителен негативен ефект върху финансовото състояние на дружествата от сектора и реализирането на инвестиционните проекти като по този начин системно се нарушават законните интереси на инвеститорите. В тази връзка акцентираме върху спешния характер на проблема и нуждата от незабавни законодателни промени, които да обезпечат безпрепятствената дейност на централите и в пълна степен ще защитят легитимните интереси на заинтересованите страни.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща