Финансовата подкрепа на заетостта ограничила безработицата, показва проучване на НОИ

До 29 септември са изплатени близо 321 млн. лева на 12 091 работодатели за общо 276 882 наети работници и служители

Икономика / България
3E news
692
article picture alt description

Мерките за запазване на заетостта, реализирани чрез бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), със сигурност са допринесли и продължават да имат ефект за ограничаване нарастването на безработицата в страната. За периода март – юни е запазена заетостта на близо 172 000 души, и на над 105 000 след това. Благодарение на тези, както и на другите предприети мерки за стабилизиране на пазара на труда, коефициентът на безработица в България остава по-нисък от средния за Европейския съюз.

Това е един от основните изводи в проучването на Националния осигурителен институт (НОИ) за ефекта от прилагането на мерките за подкрепа на заетостта, публикувано в новия, 3-ти брой на бюлетина на института, публикуван на сайта му днес, 8 октомври.

В защита на извода си, експертите от НОИ се позовават на данните на „Евростат“ за хармонизирания коефициент на безработица, които показват, че въпреки отчетния спад на БВП от 10 на сто през второто тримесечие на годината, през юли 2020 г. коефициентът на безработица в България е бил 4.4 на сто при средно 7.9 на сто за ЕС. В сравнение с март 2020 г. той е нараснал с 0.3 процентни пункта, докато средното за ЕС равнище – с 0.7 процентни пункта. Освен това, в сравнение с пиковия месец на пандемията – април 2020 г., коефициентът на безработица у нас намалява (той е бил 4,8 на сто през април, 4,6 на сто през май и 4,4 на сто през юни), докато средно за ЕС е налице тенденция на увеличение (7,4% през април, 7,5 на сто през май и 7,7 на сто през юни).

От НОИ прогнозират, че благодарение на промените в дизайна на мерките, намерили израз в ПМС № 151 (продължение на т.нар. „мярка 60 на 40“), може да се очаква, че и броят на подпомогнатите работодатели, и броят на лицата, чиято заетост ще бъде запазена, ще е значително по-голям за периода юли, август и септември в сравнение с периода март – юни. Това, в съчетание с по-големия размер на средствата за едно лице, води до нарастване на изплатените от фонд „Безработица“ средства за запазване на заетостта. Данните за моментното изпълнение потвърждават това очакване.

Според анализаторите на осигурителния институт, принос за увеличението на средствата има и обстоятелството, че поради икономическия спад, по-голям брой предприятия ще отчетат намаление на приходите от дейността в сравнение с месеците преди развихряне на пандемията от коронавирус COVID-19. В резултат, в обхвата на подпомогнатите работодатели се включиха и предприятия с много голяма численост на персонала, най-вече от добивната и преработващата промишленост. За много от подкрепените работодатели, подкрепата от фонд „Безработица“ се превръща в основен източник за финансиране на разходите за труд в условия на икономическа несигурност.

Брой работодатели, наети лица и изплатена сума по ПМС № 55 и ПМС № 151 от 2020 г. (с натрупване)

Това са предварителни данни към 29 септември 2020 г., които показват, че по двете ПМС са изплатени близо 321 млн. лева на 12 091 работодатели за общо 276 882 наети работници и служители.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща