Премиерът Борисов разпореди на Министър Димов да направи спешна проверка на Шабленското езеро

Климат / България
Георги Велев
803
article picture alt description

Министър-председателят Бойко Борисов разпореди на министъра на околната среда и водите Нено Димов още днес да замине за Шабла и лично да провери ситуацията с Шабленското езеро.

Премиерът Борисов поиска министър Димов да докладва по темата на днешното правителствено заседание, съобщиха от Министерски съвет.

Според министър-председателя е необходимо да се извърши проверка на място заедно с областния управител на Добрич и да се реагира веднага, ако се установят нарушения. Ние, които сме направили толкова много за опазване на околната среда, не искам да ни вкарват в тази тема, ако няма реална причина, категоричен беше министър-председателят.

Причината за спешната проверка е пресушаване на Шабленското езеро - едно от защитените местообитания на редки видове птици от международно значени. Според еколози целият Шабленски езерен комплекс е бил пресушен заради наводнение в правителствената резиденция "Шабла". Освен това пресушаването е съпроводено и с опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро.

Информацията първоначално бе съобщена от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). На 9 март екип на организацията посетил района за мониторинг на водолюбивите птици в Натура 2000 зона и установил посегателствата. Изпускането на водни маси от езерата противоречи на целта за обявяване на защитената местност и не е предвидено в плана ѝ за управление.

Малко по-късно от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Варна, излязоха със съобщение, в което се казва, че "няма изтичане на води от защитената територия". "В присъствието на представител на РИОСВ - Варна на 15 февруари т.г. с помощта на специализирана техника езерото е отворено в най-североизточната част на „Езерецко перило“ - участъка с най-тясна ивица между морето и езерото, с цел опазване на дюнните природни местообитания. При периодичните проверки на защитената местност защитена местност „Шабленско езеро“, охраната на северните защитени територии при РИОСВ - Варна е констатирала, че в резултат на високите морски вълни езерото се е затворило само. Изтичането на водите от езерото към морето е продължило девет дни", обясняват от РИОСВ-Варна. Еколозите обаче не са съгласни с тази констатация.

Освен пресушаване е имало и опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро, твърдят от БДЗП. "Мащабите на опожаряването са изключително големи – касае се за няколко стотин декара явно преднамерено опожарена влаголюбива растителност. Паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност е забранено според заповедта за обявяване на Защитената зона. Твърде вероятно е изпускането на водни маси и последващото опожарявяне да са взаимосвързани действия, които на практика водят до унищожаване на значителна част от влажната зона", разказват еколозите.

Еколозите посочват, че "Шабленски езерен комплекс" и "Шабленското езеро" са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема. Оттам припомнят и това, че Шабленският езерен комплекс и разположеното в съседство Дуранкулашко езеро са включени с Рамсарската конвенция като влажни зони с международно значение.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща