Стартира обучителната програмата на Експортен хъб България в подкрепа на на 15 родни фирми за навлизането им на международните пазари

Икономика / Технологии
3E news
692
article picture alt description

От 01 октомврии български предприятия от всички сектори ще могат да подават своите кандидатури в обучителната програма „EXPO1”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които притежават необходимия капацитет за излизане на международните пазари, част от инициативата Експортен хъб България, зад която застават 16 публични и частни организации.

Програмата ще предостави серия от лекции с теоретична и практическа част за 15 български компании, за да развие знанията и уменията им за преговори и комуникация с потенциални чуждестранни партньори при навлизането им на даден пазар. Лектори ще бъдат представители на организациите - учредители на Експортен хъб България (ЕХБ) с дългогодишен опит в областта на интернационализацията и развитието на бизнеса.

В рамките на програмата ще се провеждат присъствени срещи с времетраене 3 часа. Срещите ще бъдат веднъж седмично в продължение на 4 месеца в периода ноември 2020 - февруари 2021 г., а домакин на събитията ще е София Тех Парк.

Лекциите ще се  бъдат в сферата на финансите, маркетинга, транспорта, международното право и др. и ще бъдат съобразени със съответния сектор.

Практическата част ще бъде под формата на уъркшоп и ще включва разглеждането на реални казуси, с които се сблъскват предприятията в своята дейност, както и техники, които да им помогнат за подобряването на работния процес.

Всяка компания ще има собствен ментор, който да следи развитието и напредъка и по време на програмата, и който ще оказва съдействие в процеса на обучение. Освен обучителни сесии, представителите на бизнеса ще могат да вземат участие и в редица събития с международен характер с цел осъществяване на контакти и изграждане на партньорства.

Процедурата по кандидатстване е отворена за всички сектори, като задължително условие е участниците да са собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения.

При кандидатстването фирмите трябва да предоставят следната информация:

· Кратка биография на фирмата;

· Сектор;

· Годишен оборот – 2017,2018,2019;

· Седалище;

· Брой служители;

· Потенциален продукт за износ;

· Целеви пазар;

· Социални мрежи;

· Има ли фирмата чуждестранни инвеститори;

· Има ли стратегия за развитие за следващите 2 години;

· Информация за регистриращия се участник;

· Кратко мотивационно писмо за участие в програмата.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в гр. София, в което ще събеседват с експертно жури. Участието в програмата е безплатно.

Формуляр за кандидатстване може да откриете на следния линк: https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9

Краен срок за кандидатстване – 20 октомври 2020 г.

Експортен хъб България е публично-частна инициатива, която работи за повишаването на експортния потенциал на българския бизнес. Под егидата на Експортен хъб България се организират събития в страната с международен характер, като пълна информация може да откриете на официалния сайт www.exporthub.bg.

Зад ЕХБ застават:

· Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор

· София Тех Парк

· Българска агенция за експортно застраховане

· Асоциация на индустриалния капитал в България

· Българска стопанска камара

· Българска търговско-промишлена палата

· Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

· Висше училище по застраховане и финанси

· Институт по икономическа политика

· Клийнтех България

· М3 Къмюникейшънс Груп

· Българска консултантска организация

· Българската стартъп асоциация

· Професионална асоциация по роботика и автоматизация

· БРАИТ (старо наименование Асоциация на бизнес клъстерите)

· Софтуерен университет

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща