EVN с предупреждение за хаос заради нововъведението „затворена електроразпределителна мрежа“ в проектозакона за индустриалните паркове

Оценката на въздействието показва ограничаване на правата за избор на доставчик. Понятието „затворена разпределителна мрежа не трябва да е задължително, смятат от дружеството

Енергетика / България
3E news
2307
article picture alt description

С проекта на закона за индустриалните паркове се предвижда въвеждане на понятието „затворена електроразпределителна мрежа“. Според нас обаче въвеждането му ще доведе до хаос, проблеми и ограничаване, а не стимулиране на инвестициите. Въвеждането на „затворена електроразпределителна мрежа“ не трябва да е задължително условие за създаването на индустриални паркове. Това коментираха от EVN България на среща с журналисти. Анализ на въздействието за обвързването на индустриален парк със „затворена електроразпределителна мрежа“ липсва, констатираха те, като представиха свой преглед по темата.

Става въпрос за това, че в посочения проектозакон за индустриални паркове като условие за изграждането и функционирането им е поставено изискването за „затворена електроразпределителна мрежа“, която обслужва само дейности, осъществявани на територията на парка.  Това обаче според заместник-председателя на борда на EVN Калина Трифонова може да отблъсне инвеститорите, вместо да ги привлече.

Самият проект е част от един дълъг дебат за поощряване на инвестициите в страната. Законопроектът бе обявен след кризата, предизвикана от коронавируса. Той бе внесен в Народното събрание на 13 август и вече мина на обсъждане през комисията за регионално развитие, обясни Анна Димитрова, директор на отдела за енергийна политика и околна среда към дружеството. Необходимостта от този закон е припозната от всички бизнес организации, включително и от нас, но има текстове, които биха създали проблем. Става дума за съмнения, свързани с правилното прилагане на европейското законодателство или по-точно за Директива 2019/944 и в частност за понятието „затворена електроразпределителна мрежа“, уточни от своя страна Анна Димитрова, директор на отдела за енергийна политика и екология към EVN. Предстои текстовете да минат през обсъждане и на икономическа и енергийна комисия в парламента.

В допълнение членът на борда на дружеството Гочо Чимширов обясни, че въвеждането на такова понятие като „затворена електроразпределителна мрежа“ ще изисква и нови промени в законодателството и в частност в Закона за енергетиката. Няма и разписани права и отговорности на оператор на „затворена електроразпределителна мрежа“, коментира и  члена на борда на дружеството Гочо Чимширов.  В българското законодателство първо не е въведено определението „затворена електроразпределителна мрежа“. То обаче е заложено в проекта на Закона за индустриалните паркове. Очакването ни е, ако то се приложи да е така, както в европейското законодателство, каза той.

Като пример за това какво представлява такъв тип мрежа, той посочи територията на даден МОЛ с много магазини и офиси, в които ползвателите на осветление например заплащат и т.нар. услуги за споделени доставки, включващи ползваната електроенергия за асансьори, ескалатори и др. съоръжения. Обектът е този, който прави затворената електроенергийна мрежа, обясни Чимширов. Мрежата е отделена само за тези потребители, а отделните вътрешни обекти, т.е. магазините не могат да си избират един доставчик.

В проекта на Закона за индустриалните паркове обаче става въпрос за територия на площ от 300 декара, но с различни дейности, включително и промишлени, което дава различно измерение на понятието „затворена електроразпределителна мрежа“.  Целият индустриален парк например ще представлява един обект, при което отделните ползватели нямат достъп до пазара на електрическа енергия. Тоест ще са лишени от правото на избор на доставчик.

При свързани промишлени дейности такава „затворена електроразпределителна мрежа“ няма да има проблем. За различни по тип индустриални или други консуматори на територия на индустриален парк обаче ще има проблем. Техните разходи за мрежови услуги, свързани с доставката на електроенергия до мястото на консумация ще се увеличават с цените, които ще трябва да заплащат на собственика и оператора на затворената електроразпределителна мрежа.

Сигурността на доставките на електроенергия до мястото на консумация ще зависи вече не само от външната мрежа, към която е присъединен паркът, но и от работата и поддръжката на затворената електроразпределителна мрежа, която захранва консуматора, посочват от EVN.

Освен това процедурата за увеличаване на необходимия капацитет на отделен консуматор в индустриалния парк ще бъде обвързана вече не с един, а с двама оператори на разпределителни мрежи.

При изграждането на затворена разпределителна мрежа в индустриален парк няма да може да се използват наличните (ако има такива) съоръжения на разпределителната мрежа, което е неефективно.

Ако в дадена индустриална зона попаднат съоръжения от разпределителна мрежа или обекти, които вече са захранени към разпределителната мрежа, то ще се получи така, че на една територия да има елемент от две различни разпределители мрежи и две различни дружества на тази територия да извършват дейността разпределение, което е забранено от Закона за енергетиката, посочват още от дружеството.

Според EVN, от направения анализ на въздействието от тяхна страна става ясно, че се ограничават целите за създаване на условия за стимулиране на инвеститорите да извършват производствена дейност в индустриални паркове на територия от минимум 300 декара. Както и за привличане и стимулиране на инвестиции.

На тази база от дружеството смятат, че изграждане и поддържане на затворени електроразпределителни мрежи не трябва да е задължително условие за създаването на индустриални паркове. По-лесно е то да отпадне, смятат още от EVN. Иначе хаосът е гарантиран.  

Еврозаконодателството по темата:

От дружеството се позоваха на т. 66 от евродирективата (Директива 2019/944). Според нея, отделянето на „затворена електроразпределителна мрежа се прилага“: когато за осигуряване на оптимална ефикасност на интегрираните доставки, изискващи специфични оперативни стандарти, се използва затворена разпределителна система, или когато затворена разпределителна система се поддържа основно за използване от собственика на системата, следва да е възможно операторът на разпределителната  система да бъде освободен от задълженията, които биха представлявали излишна административна тежест, поради специфичното естество на отношенията между оператора на разпределителната система и ползвателите на системата. Промишлените и търговските обекти, обектите, прилагащи съвместни услуги, като сгради и железопътни гари, летища, болници, големи къмпинги с интегрирани съоръжения и химически заводи могат да включват затворени разпределителни системи поради специфичното естество на дейността им“.

В частност чл. 38, т. 1 предвижда „Държавите членки може да предвидят, че регулаторните органи или други компетентни органи класифицират като „затворена електроразпределителна система“, която разпределя електроенергия в рамките на географски обособен промишлен или търговски обект или обект с общо ползване на услуги...

В случай, че: поради определени технически причини или причини, свързани с безопасността, дейностите или производственият процес на ползвателите на тези системи са интегрирани; или

Тази система разпределя електроенергия основно на собственика или оператора на системата или на предприятия свързани с тях

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща