34.8% от хотелиерите отчитат ръст на приходите през август, а за 39% няма промяна

В краткосрочен план 36.4% от управителите смятат да продължат дейността си, 35.2% смятат да продължат да работят, показва анкетно проучване на НСИ

Икономика / България
3E news
4521
article picture alt description

Предупрежденията за пълен провал на летния туристически сезон не се оправдаха, защото последните месечни анкетни проучвания на Националния статистически институт (НСИ) за сектора показват, че през всеки от трите летни месеца - юни, юли и септември, се увеличава броят на мениджърите, които отчитат нарастване на приходите.

През август 34.8% от управителите на хотели посочват, че приходите им са се увеличили, а за 39.0% няма промяна в приходите от дейността им. В краткосрочен план (през следващия един месец) 44.1% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 34.3% - „до 100%“, а 20.6% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами. Това показват резултатите поредното месечно анкетно проучване през септември 2020 г. за дейността на местата за настаняване през предходния месец август на Националният статистически институт (НСИ) сред управителите,, публикувано на 25 септември. Неговата цел е да се събере точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

От проучването на НСИ става ясно, че през август 51.7% от анкетираните запазват мнението си да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 63.2% имат намерение да намалят цената на пакетните услуги, а 49.3% - само на нощувката.

По отношение на наетия персонал през последния летен месец анкетата регистрира намаление на ръководителите, предприели основните мерки: „намаляване на възнагражденията на персонала“, „освобождаване/съкращаване“, „платен отпуск“, „неплатен отпуск“, „дистанционна форма на работа“ и „преминаване на непълно работно време“. Същевременно местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите се увеличават с 4.7 пункта. В краткосрочен план (1 месец) 57.4% от анкетираните предвиждат да запазят персонала си, а 38.4% от тях очакват да увеличат заетите в местата си за настаняване.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през август 36.4% от управителите смятат да продължат с настоящата си дейност, 35.2% от тях смятат да продължат да работят, макар и с намален обем, 23.0% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 4.2% прогнозират да я прекратят.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща