Парите в Сребърния фонд се увеличават, но бавно

За да се покрие дефицитът от 4 млрд. лв. в пенсионната система при сегашния размер на постъпленията, ще са нужни 22 години

Икономика / България
3E news
580
article picture alt description

Последните данни за постъпленията и натрупаните средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС), по-известен като Сребърен фонд, се повишават, но недостатъчно бързо, за да изпълнят ролята си.

В края на август 2020 г. наличните средства в Сребърния фонд са в размер на 3.285 млрд. лв., от които 3.285 млн. лева са депозирани в отделна сметка в БНБ, показват обявените месечни данни за фонда на страницата на Министерство на финансите.

Спрямо предходния месец юли сумата нараства с 15.94 млн. лева, а спрямо края на 2019 година увеличението е със 181.27 млн. лева.

Нека припомним, че целта на създадения през 2007 година Сребърен фонд със специалния Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на  държавната пенсионна система е да подкрепя пенсионната система, но на този етап натрупаните средства биха стигнали за изплащане на пенсиите само за няколко месеца. Според бюджета на Държавното обществено осигуряване и по данни на НОИ за пенсии през септември, заедно с увеличението от 50 лева за около 2 121 000 пенсионери (или плюс 106 043 350 лв.), са изразходвани общо 981.409 млн. лева. Това означава, че парите в Сребърния фонд биха стигнат само за малко над 3 месеца. Не бива да се забравя, че по данни на НОИ, дефицитът в системата възлиза на над 4 млрд. лв. за 2019 година.

Постъпленията в Сребърния фонд и наличност на средствата в края на съответните отчетни периоди

От таблицата по-горе е видно, че постъпленията на средствата в Сребърния фонд спадат през последните да месеца: през юли са внесени 18.55 млн. лева, докато през август 15.94 лева или по-малко с 2.61 млн. лева. На тримесечна база Министерство на финансите отчита нарастване със 118.92 млн. лева – през второто тримесечие са внесени 132.80 млн. лева спрямо 13.98 млн. лева през първото на настоящата година. На годишна база също има повишение на средствата – до 181.85 млн. лева през 2019 година в сравнение с 136.54 млн. лева през 2017 година. През настоящата 2020 година най-вероятно ще има също повишение, тъй като от началото на годината до края на август са постъпили 181.27 млн. лева.

За да се покрие дефицитът в пенсионната система, който както вече посочихме, е 4 млрд. лева  към 2019 година, и ако постъпленията в Сребърния фонд запазят размера си като за миналата година (181.85 млн. лева) ще са необходими  близо 22 години! Освен това, според годишния доклад и отчет за Сребърния фонд, дългосрочната инвестиционна политика на ДФГУДПС ще бъде съобразена с актюерските разчети, изготвени от НОИ за периода 2019-2070 г., които предвиждат дефицит/недостиг по бюджета на ДОО през целия период при всички разработени варианти и допускания за избор на осигуряване на лицата между първи и втори стълб на пенсионната система. С други думи, държавата не се ангажира в следващите 50 години да ликвидира дефицита в системата.

В исторически план, Сребърният фонд през 2007 г., когато стартира, получи около 2 млрд. лв., и за 12 години в него са се натрупали само 1.285 млрд. лв. допълнителни средства.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща