Успешно бе приета процедурата по наддоговаряне на средства по ОПИК от министерство на икономиката

Икономика / България
3E news
828
article picture alt description

Процедурата по наддоговаряне по производствен капацитет бе приета единодушно при първоначално заявените параметри по време на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

„В Министерството на икономиката сме водени от идеята за публичност, прозрачност и скорост на всички наши действията по посока преодоляване на икономическата криза, както и от стремежа във всеки един момент да усещаме пулса на българската икономика и да търсим мерки за справяне с проблемите, стоящи пред нея“. Това изтъкна министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на дискусията, като подчерта, че тясната връзка с работодатели и синдикати е ключова за намирането на тези решения. В тази връзка всички теми, включени и приети в дневния ред на Комитета са предварително обсъдени и одобрени от тях.

Част от приетите днес решения бяха методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и по процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.

За повече информация във връзка с останалите точки и решенията по тях, може да посетите страницата на ОПИК, където ще бъдат поместени в рамките на утрешния ден (18 септември 2020 г.)

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща