Възстановяването на индустриалното производство в ЕС и България се забавя през юли 2020 г.

Нарастването в еврозоната и ЕС-27 е с 4.1% на месечна база, докато в България е отчетен ръст от 2.3 на сто, сочат обявените от „Евростат“ данни

Икономика / България
3E news
454
article picture alt description

Индустриалното производство през юли 2020 г., месец, през който са премахнати или намалени много мерките за ограничаване на COVID-19 в повечето държави-членки на ЕС, се повишава за трети пореден месец както в Европейския съюз, така и в България, но нарастването се забавя. Това показват обявените на 14 септември сезонно коригираните данни на статистическата служба на ЕС „Евростат“.

Индустриалното производство в еврозоната и в целия ЕС-27 нараства през юли с 4.1% спрямо юни, когато се повишава съответно с 9.5% и с 9.6 на сто, а през май ръстът е съответно с 12.2 и с 11.5 на сто, след спад с 18.0 и 18.2 на сто през април. Това означава, че нарастването продължава трети пореден месец, но се забавя значително през седмия месец на настоящата година.

В България на месечна база през юли също се отчита трето поредно месечно повишение на индустриалното производство с 2.3% спрямо юни, когато „Евростат“ отчете ръст от 6.1%, а през май нарастването е с 1.3%, докато през април българското индустриално производство спада с 11.6 на сто.

На годишна база, спрямо юли 2019 година, данните показват, че индустриалното производство намалява със 7.7% в еврозоната и със 7.3% в ЕС-27, като също се забавя, тъй като през юни на годишна база е отчетено понижение съответно с 20.4 и 20.1 на сто. В същото време в България е регистриран спад с 6.0%, спрямо понижение със 7.7 на сто през юни.

Месечни изменения

В еврозоната през юли 2020 г. в сравнение с юни 2020 г. средствата за производство се е увеличило с 5.3%, докато в ЕС-27 нарастването е с 5.6%; на потребителски стоки за дълготрайна употреба с 4.7% (при 4.8% в ЕС-27), на междинни стоки с 4.2% (при 3.9% в ЕС-27), на нетрайни потребителски стоки с 3.9% (при 2.8% в ЕС-27) и на енергия с 1.1% (при 1.3% в ЕС-27).

Най-високи увеличения са регистрирани в Португалия (+11.9%), Испания (+9.4%) и Ирландия (+8.3%). Намаляване се наблюдава в Дания (-4.9%), Латвия (-0.8%) и Белгия (-0.5%).

Годишни изменения

В еврозоната през юли 2020 г. в сравнение с юли 2019 г. средствата за производство са спаднали с 10.4% (при 10.2% в ЕС-27), на междинни стоки с 9.3% (при 8.7% в ЕС-27), на енергия с 6.2% (при 6.6% в ЕС-27), на потребителски стоки за дълготрайно употреба с 3.8% (при 2.0% в ЕС-27) и нетрайни потребителски стоки с 1.9% (при 2.5% в ЕС-27).

Най-големият спад на годишна база е отчетен в Дания (-13.6%), Германия (-11.6%) и Португалия (-9.6%). Увеличения са регистрирани в Ирландия (+15.6%), Полша (+0.9%) и Латвия (+0.1%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща