Пет български банки под пряк надзор на ЕЦБ от 1 октомври

Това са Уникредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Пощенска банка и Райфайзенбанк

Икономика / България
3E news
1110
article picture alt description

Пет българки банки и осем хърватски ще бъдат под прекия надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщи на сайта си в петък регулаторът, а формалният повод е установеното тясно сътрудничество с Българската народна банка (БНБ) и Хърватската национална банка по повод кандидатурата на двете страни за присъединяване към еврозоната. Българските банки са Уникредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Пощенска банка и Райфайзенбанк.

Двете балкански държави-членки на ЕС влязоха заедно пред юли в ERM II (т. нар. „чакалня“ на еврозоната) и в Единния надзорен механизъм (SSM), които се ръководят от ЕЦБ и включва ационалните надзорни органи на участващите държави.

От съобщението на сайта на ЕЦБ става ясно, че ЕЦБ ще осъществява пряк надзор над четири български и седем хърватски дъщерни дружества на съществуващи значими банкови групи със седалище в Белгия, Гърция, Италия и Австрия. Това гарантира, че ЕЦБ изпълнява регулаторните изисквания, които тя трябва да контролира пряко а) на индивидуално ниво всички банки, принадлежащи към значими групи, и б) поне трите най-значими банки във всяка държава.

Освен това, ЕЦБ ще контролира пряко и две нови кредитни институции - Банка ДСК АД в България от 1 октомври и група Addiko Bank AG в Австрия от 7 октомври. Надзорът на Addiko Bank AG group ще включва надзор на дъщерните й дружества Addiko Bank d.d. в Словения и Addiko Bank d.d. в Хърватия.

ЕЦБ също така ще отговаря за наблюдението над по-малко значимите институции и за общите процедури за всички поднадзорни лица в двете държави.

Наблюдението над по-малко значимите банки от страна на ЕЦБ ще включва контрол по прилагането на общите надзорни стандарти на Единния надзорен механизъм. ЕЦБ ще разполага с определени директни правомощия по отношение на по-малко значими институции, свързани с процеса на издаване на лицензии и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции, включително и поемане на директен надзор над по-малко значими институции.

По-късно от БНБ съобщиха, че от 1 октомври подуправителят на Българската народна банка (БНБ), ръководещ „банков надзор“, Радослав Миленков ще бъде представителят на БНБ в Надзорния съвет на ЕЦБ със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас. Той е бил избран с решение на УС на БНБ.

За целите на директния надзор върху системните банки БНБ определя подкоординатори, както и свои представители в съвместните надзорни екипи за значимите институции. За целите на надзора към Единния надзорен механизъм на ЕЦБ е създадена структура, в която БНБ ще участва.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща