БСК започват информационна кампания към бизнеса за предстоящата либерализация на енергийния пазар

Доставчикът на електроенергия трябва да е сигурен, да има опит в работата с клиенти, обясняват търговци

Енергетика / България
3E news
665
article picture alt description

Небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да излязат на свободния пазар на електрическа енергия от 1 октомври 2020 година. Така направените промени в Закона за енергетиката са в съответствие с изискванията  на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 5  юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. С последните промени в Закона за енергетиката, в сила от 26 юни тази година, всички небитови потребители на ниско напрежение преминават от регулиран на свободен пазар от 1 октомври.

"За тях е утвърдена цена за регулиран пазар от 1 юли до 30 септември. След което доставката няма да бъде прекъсвана, но ще е от различен доставчик и по различни свободно договаряни цени. Това са около 300 000 малки потребители, с годишно потребление около 4 милиона и половина мегаватчаса, включваща преди всичко от публичния сектор структури като училища, болници, детски градини и други публични предприятия, а също така и от бизнеса много фирми, предимно от сектора на услугите - шивашки, фризьорски, обущарски и други ателиета, адвокатски и други кантори", обясни Камен Колев- съветник на Председателя на Българска стопанска камара /БСК/.

Дали малките и средни фирми са наясно с това, което предстои до 1 октомври? Това коментираха енергийни експерти и представители на бизнеса пред БНР.

"Те действително трябва да изберат търговец, с който да сключат договор за доставка. Ако те не сключат този договор така, очакванията са, че голяма част от тях няма да успеят, то тогава тяхното снабдяване с електроенергия не се прекъсва, но вече то се извършва от досегашния му доставчик, който е краен снабдител, съответното ЕРП, но вече в качеството му на титуляр на лицензия за търговия."

 До 30-ти септември 2020 г. всеки небитов клиент следва да сключи договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени или да остане при досегашния доставчик, в ролята му на търговец на електрическа енергия с типов договор. Ако до 1-ви юли 2021 г. небитов клиент не е избрал доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция. 

 Българска стопанска камара ще започне кампания за информиране за отговорностите и възможностите, които носи това излизане на пазара за малкия бизнес.

 Голяма част от фирмите все още не са запознати с изискването и не са предприели действия по смяна на доставчика си с търговец на свободния пазар, каза Павлин Павлов- търговски директор на "Гранд Енерджи Дистрибюшън"- лицензиран търговец на електроенергия: "Има интерес, тъй като вървят и реклами, но този интерес трябваше да е доста по-голям. Сроковете бяха доста кратки, а и нямаше достатъчно информационна кампания за информирането на тези небитови потребители. Като качество токът е един и същ, който тече по мрежата и за качеството на тока отговарят ЕРП-ата, и ще продължат да отговарят за това. Това е тяхна лицензионна дейност. Хубавото на свободния пазар е, че можеш да си избираш доставчик, цени, което е най-важното. Също така особено внимание трябва да се обръща на доставчика - да е сигурен, да има опит в работата с клиенти. Да не се втурваме веднага на първия, който видим."

Отчитането на тока също ще се извършва от ЕРП-ата, като отчетените данни ще се подават към съответния търговец, към който е клиентът, за да може той да му фактурира в края на месеца.

"Важно е да се знае, че реално се търгува само активната електрическа енергия, т.е. енергията, която извършва работата. Всички останали съставки като мрежовите услуги, пренос, достъп, акцизи ще останат същите. Те са определени от КЕВР, от Комисията за енергийно и водно регулиране и върху тях не може да се влияе."

Има ли място за притеснение от страна на малките и средни фирми във връзка с излизането им на свободния пазар на електрическа енергия? 

"Реално, от 1 октомври, вие искате или не искате, трябва да се подчините на Директивата и да имате вече сключен и действащ договор с някой от лицензираните търговци. Ето тук, разбира се, е големият проблем. Ако досега вие сте получавали от големите доставчици на електроенергия на регулирани цени, вие нямахте проблеми. Сега, в резултат на либерализацията, вие ще се ползвате от предимството на избора. Това е риск, защото не винаги може да попаднете на добрия търговец. Задължени са търговците да публикуват на своите сайтове, да публикуват своите условия. Поради което всеки трябва да има компютър, да има специалист, който да се порови в интернет. Ако до 1 октомври вие нямате подписан договор, а тук става въпрос за два договора, за да гарантира правото на всеки да ползва електроенергия, законодателят е предвидил в случай, когато има някакъв проблем с търговеца - не сте сключили навреме договор или сменяте своя доставчик, тогава се задейства вторият договор с доставчик последна инстанция", коментира енергийния експерт професор Атанас Тасев.

Това са също лицензирани доставчици на електроенергия, които ще я предоставят на по-висока цена.

"В новите условия трябва да придобием нова култура, ново поведение. Няма нищо страшно. Най-неприятното е, когато се отиде на доставчик на последна инстанция, но и това е временно и то е стимулиращо, така че както се казва "смело напред"... Мисля, че до края на 2025 година изобщо трябва да бъде напълно либерализиран нашият електро - енергиен пазар от гледна точка на производители и на потребители на електроенергия. Рано или късно всеки един от нас ще се окаже в ситуацията, която коментираме."

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща