По-благоприятните условия при услугите повишиха бизнес климата през август с 0.5 пункта за четвърти пореден месец

Най-голям спад с 2.9 пункта се отчита при бизнес климата в търговията на дребно, докато при промишлеността и строителството остават на юлското си равнище

Икономика / България
3E news
554
article picture alt description

През август 2020 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-благоприятната стопанска конюнктура в сектора на услугите. Това е четвъртото поредно месечно повишение на стопанската конюнктури, което става ясно от традиционната бизнес анкета на Националния статистически институт (НСИ), резултатите от която бяха публикувани в петък, 28 август 2020 година.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ остава на юлското си равнище. Анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи дейността на предприятията, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от чужбина и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното им влияние.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите не предвиждат повишение през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва приблизително нивото си от предходния месец. Според строителните предприемачи настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са оптимистични.

Основните пречки за развитието на бизнеса остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и фактора „други“.

Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 2.9 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Същевременно и мненията им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са леко влошени.

Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да е несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Търговците на дребно не очакват повишение на продажните цени през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 4.6 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Позитивни са и мненията им за настоящото търсене на услуги, докато очакванията за следващите три месеца се влошават.

Основните затруднения за развитието на бизнеса остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

Още по темата за стопанската конюнктура:

Бизнес климатът през юли отново се подобрява за трети пореден месец

Бизнес климатът се подобрява през юни за втори пореден месец

Бизнес климатът се подобрява през май за пръв път след три месеца

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща