КФН забрани временно търговото предложение за изкупуване на акции на „Трейс груп холд“ от мажоритарния собственик

Небанковият финансов регулатора е установил непълноти и несъответствия, в представените за процедурата документи за търговото предложение от Николай Михайлов, които е необходимо да се отстранят

Икономика / България
3E news
714
article picture alt description

Комисията за финансов надзор (КФН) временно забранява да се публикува внесеното в регулатора писмо 14.07.2020 г. за търгово предложение от Николай Ганчев Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ на 2 416 655 бр. акции (9.99%) от капитала на „Трейс Груп Холд“ АД от останалите акционери на дружеството. Това става ясно от публикувано на страницата на КФН решение от 6 август тази година.

Като основание за временното забрана се посочва, че в приложените към предложението документи, регулаторът е установил, че са налице непълноти и несъответствия, които е необходимо да се отстранят.

КФН иска проф. Михайлов да представи потвърждения на сделките, с които е купувал акции на „Трейс Груп Холд“ в последните месеци, за да види параметрите им, включително цената на една акция, защото пет от сключените от него сделки на 10.07.2020 г. са извънборсови.

Финансовият регулатор иска още обратно изкупените акции на дружеството да не участват при определянето на справедливата цена на акция на компанията. Според регулатора справедливата цена на акция трябва да бъде преизчислена предвид необходимостта от преизчисляване на цената по метода на дисконтираните нетни парични потоци на дружеството заради допуснати различни неточности.

От КФН посочват, че в търговото предложение са предвидени нереално завишени разходи за данъци, които не съответстват нито на ставките, нито на данните от историческия период. В решението се посочва още, че разходите за амортизации следва да бъдат определени на база отчетната стойност на амортизируемите активи (включително новопридобитите) в прогнозния период и съобразно счетоводната политика на дружеството, както и се иска обосновка на посочените разходи за амортизации.

Сред другите искания на КФН са и прогнозните парични потоци за обявения в търговото предложение жилищен проект, както и коригиране на неточности при определяне на риска.

На 14 юли проф. Николай Михайлов обяви в официално съобщение до Българската фондова борса (БФБ), че вече притежава пряко или непряко 90,01% от акциите на „Трейс Груп Холд“, поради което иска да изкупи останалите малко под 09.99% от дяловете или 2 416 655 броя акции. Мажоритарният акционер уточни, че след това ще отпише публичното дружество от БФБ. Тогава книжата на строителния холдинг поскъпнаха с 3.31% след като бяха реализирани сделки с 2 405 лота за 8 944 лева, при последна цена от 3.740 лева за брой, която е с 6 стотинки под търговото предложение от 3.80 лева.

След решението на КФН в четвъртък, 6 август, от акциите на „Трейс Груп Холд“ бяха изтъргувани 2 518 лота за 9 993 лева при последна цена от 3.980 лева, която е с 10 стотинки над предложената от проф. Михайлов цена. До 15 часа днес, 7 август, бяха изтъргувани 13 086 лота за 53 010 лева при последна цена от 4.100 лв. за брой, което е с 30 стотинки над предложената от мажоритарния собственик цена в средата на юли, като цената на акциите на холдинга се повиши с 3.02%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща