WGC оценява на 11 процента спада на световното търсене на злато през второто тримесечие

Икономика / България
3E news
297
article picture alt description

Търсенето на злато в света през април-юни 2020 г. е спаднало с 11 % на годишна база до 1,016 хил. тона, сочат данните на World Gold Council (WGC).

Понижението за полугодието е 6 % и съставлява 2,076 хил. тона.

Основен фактор, влияещ на пазара на злато през второто тримесечие, според VGC е пандемията COVID-19. Поради кризата, потребителското търсене на злато е намаляло, но в същото време е нараснало инвестиционното търсене. Реакцията на централните банки и ръководствата на държавите на пандемията, изразяваща се в намаляване на лихвите и масовото вливане на ликвидност е довела до рекордни притоци на злато в ETF (exchange traded funds – борсови инвестиционни фондове) -734 тона според резултатите от полугодието. Това е провокирало ръст на цената на златото през първата половина на годината тя е скочила със 17 %.

При това инвестициите в слитъци и монети рязко са се свили през второто тримесечие, което е довело до понижение на търсенето им, според резултатите от полугодието със 17 % до 396,7 тона, което е минималното значение за 11 години. Този сектор на инвестиции е показал явно различие в поведението на западните и източните инвеститори: на повечето пазари в Азия и Близкият Изток се е наблюдавало забавяне, докато западните инвеститори са увеличили търсенето.

Търсенето от страна на ювелирната промишленост е спаднало с 46 % според данните от шестмесечието – до 572 тона, за тримесечието – с 53 % в сравнение са април-юни миналата година, до 251,5 тона, като и двата показателя са рекордно ниски. WGC обяснява това с ограничителните мерки  и ръст на цената на златото, които са спирали потребителите заедно с намаляването на приходите им.

В голямата си част тези причини са намалили търсенето от страна на промишлеността (с 13 % за полугодието, до 140 тона) – търсенето от крайните ползватели на електроника е спаднало.

Покупките от страна на Централните банки се е забавило през второто тримесечие, което може да се обясни с високата база за сравнение от миналата година. Според резултатите от полугодието този сектор е добавил 233 тона.

Пандемията е повлияла също така на предложенията за злато като те са спаднали с 6%, според резултатите от първото шестмесечие – до 2,192 хил. тона, в това число с 15 % през второто тримесечие – до 1,034 хил. тона, тъй като според обяснението на WGC ограничителните мерки са засегнали и много рудници, както и предприятия за вторична преработка на благородните метали.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща