Еврокомисията предлага промени на правилата за капиталовите пазари заради COVID-19

Одобреният Пакет за възстановяване на капиталовите пазари трябва да подкрепи възстановяването на бизнес от коронавируса и да стимулира икономическите инвестиции

Икономика / България
3E news
653
article picture alt description

Европейската комисия (ЕК) одобри в петък, 24 юли, „Пакет за възстановяване на капиталовите пазари", документ, който трябва да помогне на фондовите борси да подкрепят възстановяването на бизнеса от коронавирусната криза.

Целта на пакета от мерки е да бъдат улеснени капиталовите пазари при оказването на подкрепа за възстановяване на европейските предприятия от кризата. В него се предлагат целенасочени промени в правилата за капиталовите пазари, така че да се насърчат по-големи инвестиции в икономиката, да се създадат условия за бърза рекапитализация на дружествата и да се повиши способността на банките да финансират възстановяването.

Пакетът включва корекции на "Проспектния регламент", на MiFID II (Директивата за пазарите на финансови инструменти на ЕС), както и правилата за секюритизация и въвежда промени в правилата на капиталовия пазар, които да стимулират икономическите инвестиции.

По този повод изпълнителният заместник-председател на ЕК Валдис Домбровскис, който отговаря за ресора „Икономика в интерес на хората“, заяви: Продължаваме да се стремим да помогнем на гражданите и предприятията в ЕС както по време на кризата с коронавируса, така и при последващото възстановяване. Един от начините е да улесним фирмите при набирането на капитал на капиталовите пазари. Целенасочените изменения, които предлагаме днес, ще помогнат на нашите предприятия да получат необходимото им финансиране и да инвестират в икономиката ни. Капиталовите пазари са жизненоважни за възстановяването, тъй като публичното финансиране само по себе си няма да е достатъчно, за да могат нашите икономики да възобновят своя курс. През септември ще представим и по-широк план за действие за съюза на капиталовите пазари.“

Комисията вече предложи пакет от мерки за банковия сектор, за да улесни банковото кредитиране на домакинствата и фирмите в ЕС.

Новото законодателство е част от приетия от лидерите на ЕС в началото на седмицата фонд за възстановяване от коронавируса на ЕС на стойност 750 млрд. евро.

Подробности от новия пакет за капиталовите пазари:

Целенасочени изменения в режима на проспектите: проспект на ЕС за възстановяване — лесен за изготвяне, лесен за разбиране, лесен за проверяване

Проспектът е документ, който дружествата, емитиращи ценни книжа, са длъжни да оповестят на своите инвеститори. Днес Комисията предлага за дружествата с трайно присъствие на капиталовите пазари да се разработи „проспект на ЕС за възстановяване“, който да представлява съкратен вариант на обичайния проспект. Този временен проспект ще има едно голямо предимство: дружествата ще могат да го изготвят лесно, инвеститорите ще могат да го разбират лесно, а националните компетентни органи ще могат да го проверяват лесно. По този начин обемът на проспектите, който обикновено е стотици страници, ще се сведе на само 30 страници.

Това ще помогне на дружествата вместо да задлъжняват, да набират капитал, например чрез  емисии на акции. Вторият набор от целенасочени изменения на Регламента за проспектите има за цел да улесни набирането на средства от страна на банките, които имат важна роля във финансирането на възстановяването на реалната икономика.

Целенасочени изменения в изискванията на ДПФИ II към европейските фирми

Днес Комисията предлага целенасочени изменения в изискванията на ДПФИ II, за да се намали част от административната тежест, с която опитните инвеститори се срещат в отношенията между стопанските субекти. За инвеститорите с по-малък опит (каквито са например домакинствата, които инвестират пенсионните си спестявания) ще продължи да важи досегашната защита.

Измененията обхващат редица изисквания, за които по време на обществената консултация във връзка с ДПФИ и РПФИ беше установено, че са твърде обременителни или възпрепятстват развитието на европейските пазари. При сегашната криза още по-отчетливо изпъква необходимостта да се облекчи ненужната тежест и да се предоставят възможности за зараждащите се пазари. Поради това Комисията предлага да се преосмислят изискванията, за да се осигури високо равнище на прозрачност по отношение на клиентите, като същевременно за европейските фирми се гарантират най-високите стандарти за защита и приемливи разходи за спазване на тези изисквания. Успоредно с това Комисията днес откри обществена консултация относно изменения на Делегираната директива по ДПФИ II, чрез които за емитенти с малка и средна пазарна капитализация и за облигации да се засили режимът на отразяване в проучванията.

Малките и средните предприятия особено се нуждаят от добро равнище на инвестиционно проучване, чрез което да получат достатъчна разгласа, за да могат да привличат нови инвеститори. Днес освен това предлагаме да се изменят правилата на ДПФИ относно пазарите на енергийни деривати. По този начин следва да се подпомогне развитието на енергийните пазари, деноминирани в евро, тъй като те са от голямо значение за международната роля на еврото, и да се даде възможност на европейските дружества да покриват своите рискове, като същевременно се гарантира интегритетът на стоковите пазари, особено за селскостопански продукти.

Целенасочени изменения на правилата за секюритизациите

Днес Комисията предлага пакет от мерки за изменение на Регламента за секюритизациите и Регламента за капиталовите изисквания. Секюритизациите представляват инструменти, чрез които банките могат да групират заеми, да ги превръщат в ценни книжа и да ги продават на капиталовите пазари. Замисълът на предложените изменения е да се улесни използването на секюритизациите в процеса на възстановяване на Европа, като се даде възможност на банките да разширят операциите си по кредитиране и да освободят счетоводните си баланси от необслужвани експозиции. Целесъобразно е да се позволи на банките да прехвърлят на пазарите част от риска, свързан със заемите за малки и средни предприятия, така че те самите да могат да продължат да отпускат заеми на такива предприятия. Комисията предлага да се създаде специална уредба за опростени, прозрачни и стандартизирани балансови секюритизации, които да се ползват от пруденциално третиране, отразяващо действителната степен на риск при тези инструменти. Комисията предлага и да се премахнат съществуващите регулаторни пречки пред секюритизациите на необслужвани експозиции. Това може да помогне на банките да се освободят от необслужвани експозиции, за които — предвид кризата с коронавируса — може да се очаква, че ще се увеличават.

Днешните изменения се основават на задълбочената работа и анализ, извършени от Европейския банков орган през 2019 и 2020 г., подчертава Еврокомисията в съобщението си до медиите.

Днешното решение на ЕК потвърждава информация на "Файненшъл таймс" от по-рано тази седмица, според която европейските управляващи в Брюксел са готови да представят поредица от бързи корекции на правилата на ЕС за финансовите пазари, включително мерки за улесняване на търговията с акции на компании с малка пазарна капитализация (small cap company) и на енергийни деривати, в опит да се стимулира икономическото възстановяване на региона от коронавирусната пандемия, уточнява „Ройтерс“.

Информационната агенция припомня, че в сряда британският бизнес ежедневник е съобщил, че подготвяните мерки предвиждат улесняване на търговията с акции на компании с малка пазарна капитализация (small cap company) и на енергийни деривати, за да се стимулира икономическото възстановяване на Европейския съюз от коронавирусната пандемия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща