"ТЕЦ "Бобов дол": "Зелени активисти" не питат институциите. Разпространяват фалшиви новини

Енергетика / България
3E news
428
article picture alt description

Не едно и две предприятие, особено тези от енергетиката, стават заложници на неправителствени или граждански организации, създадени с цел опазване на природата, но на практика печелещи от деструктивно поведение, фалшиви новини и жалби по институциите. ТЕЦ Бобов Дол не прави изключение и е точно в  такава клопка.

В началото на тази година, взехме решение да се откажем от използването на отпадъци като гориво.  Взехме това решение, не защото смятаме, че е правилно, не защото е екологично съобразно, тъй като показателите при изгаряне на това гориво са по-добри, отколкото при изгарянето на въглища, взехме го, защото борците за екология, настроиха хората срещу едно екологично решение. Като предприятие, работещо на територията на област Кюстендил, ние се стремим да слушаме хората и да спазваме стриктно правилата, въведени от институциите. Въпреки разрешението на институциите, препоръките на Европа, ние се съобразихме с хората и отчетохме своята грешка – а именно, че не успяхме достатъчно ясно да обясним какъв е ефектът от това, което правим, заради гръмките крясъци на точно такава организация.

Днес няма да мълчим и няма да допуснем за втори път да бъдем в плен на нечии амбиции за повишаване на доходите или за отчитане на дейност за наша сметка.

Ще продължим да търсим екологична алтернатива, която да е обществено приемлива, която да съхрани това голямо предприятие заедно с работните места, без да се отразява осезателно на крайната цена на произвежданата енергия.

Изкарваме прехраната си с много работа, а не с викане пред нечии прозорци.

Готови сме да изслушаме всеки човек, експерт или организация, която предлага градивни решения.

В доказателство на това, че нападките срещу ТЕЦ Бобов Дол са неоснователни и клеветнически, прилагаме хронология на събитията, защото не ТЕЦ Бобов дол е оставил вратичка за изгаряне на отпадъци, а зелените организации с действията си не позволяват да затворим тази страница документално. Иначе, за нас тя е затворена и продължава напред.

Хронолигията на нашето отказване :

1. Входирано писмо от Бобов дол в Прокуратурата на Р.България с Вх № PRB202005428297I/16.04.2020 г., до МОСВ Вх.№26-00-435/ 16.04.2020 и РИОСВ Перник с предложение административната мярка да бъде променена в частта само за изгаряне на РДФ. Писмото остава без отговор от страна на институциите;

 2. Входирано второ писмо отново до Прокуратурата на Р.България, МОСВ Вх.№26-00-521/ 07.05.2020 год. , Изпълнителна Агенция по Околна Среда(ИАОС), РИОСВ Перник относно промяна на комплексното разрешително на Бобов дол с искане за становище и определяне на приложима процедура;

 3. Получено писмо от ИАОС Изх.№ КР-1113/13.05.2020г, с копия до гл.Прокурор, МОСВ, РИОСВ Перник, в което ИАОС казва, че поради процесуална недопустимост съгласно АПК (административнопроцесуалния кодекс) във връзка със жалба на сдружение „За Земята“ и поради това,че съдебното решение не е влязло в сила и не представлява стабилен индивидуален административен акт, ИАОС не може да определи следащите действия;

 4. Междувременно от МОСВ с Изх. № 26-00-435/08.05.2020 г. относно предприемане на действия за промяна на издадено комплексно разрешително на Бобов дол, в което МОСВ казва, че органът по тази процедура е ИАОС, но конкретизира, че при едновременно изгаряне на въглища и биомаса НДЕ се определя от МОСВи ИАОС, съгласно действащите норми за ГГИ с Решение на Комисията от 31.07.2017 и Директива 2010/75/ЕС

 5. С изх №26-00-521/10.06.2020 МОСВ изпраща до ИАОС  с копие до Бобов дол, Прокуратурата и РИОСВ Перник, в което МОСВ разяснява случая на ИАОС за планирани промени на дружеството,  и че за допустимост на административното производство следва да липсва висящо административно производство със същият предмет, както и че изпълнителният директор на ИАОС е КО за издаване, отказ, преразглеждане и актуализиране на КР

 6. ИАОС с Изх.№КР-1572/30.06.2020 изпраща писмо до БОБОВ ДОЛ с копие до Сдружение „За Земята“, МОСВ и РИОСВ София относно Предложение от „За Земята“ за оттегляне на Решение№ 45-Н4-И0-А0/09.04.2020 на Бобов дол. Цитирано и писмото по т.1 от хронологията. ИАОС искат от БОБОВ ДОЛ предвартелно съгласие за оттегляне на издаденого Решение за комплексното разрешително в неговата цялост

7. Изпращаме писмо до ИАОС, в което Бобов дол изявява желанието си да измени комплексното си разрешително и преработи като промени тази част от възможните използвани горива.

Повече от това, че централата иска да чуе общественото мнение и да се съобрази с него, трудно можем да кажем, че можем да направим.

Промяна се прави с факти, действия и работа, а не с общи приказки.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща