ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Благоевград за периода 11 - 15 март 2019 г.

Енергетика / България
Галина Александрова
80
article picture alt description

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

Община Благоевград  

На 11.03.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 12.03.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 14.03.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 15.03.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Селище, Общ. Благоевград: УПИ Vі-297, Кв.10, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв.17, УПИ VIII-198, местност Гребовски Рид, местност Гуйначки Андък, местност Гьочковски Андък, Оралище

На 11.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Зеленка, Илинден, Калина, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център

На 11.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 12.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 15.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Дъбрава, Общ. Благоевград: Долна Дъбрава, Имот 000143, Кметство, махала Веляци, извън регулация, местност Атанасова Падина, местност Бобови Ниви, Стамовица, Юрто, Яновски Рид

На 11.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 12.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 15.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Еленово, Общ. Благоевград: Имот 27231.501.203, местност Валтата, местност Гошевица, местност Чуката, Пи-125 Кв.12, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв.1, УПИ Х-182, Кв.5, УПИ-III-214, 212, 301

На 11.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 12.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 15.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Покровник: Покровнишко Шосе

На 11.03.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Благоевград: Еленово, Калина

На 11.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Благоевград: IV-601.141. Кв. 46, IV Мрн, Антон Чехов, Братя Миладинови, Вардар, Ветрен, Владо Черноземски, Възрожденска, Д-Р Христо Татарчев, Дойран, Илинден, Крали Марко, Мара Бунева, Менча Кърничева, местност Баларбаши, Независимост, Освобождение, Роден Край, Руен, Св.Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Стефан Стамболов, Стоимен Календерски, УПИ 04279.601.361, УПИ III-9076, 7184, Кв.43

На 11.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Благоевград: Еленово, Еленово-1, Пейо К.Яворов, пи №04279.626.245

На 12.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Еленово-1, Зеленка, Илинден, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пейо К.Яворов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Преслав, Река Бистрица, Струма, Струмско Център, УПИ-II-0427962660

На 12.03.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Благоевград: Еленово, Ичко Бойчев, Преслав, Явор

На 12.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 15.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Благоевград: Антон Чехов, Братя Миладинови, Владо Черноземски, Д-Р Христо Татарчев, Илинден, Крали Марко, Мара Бунева, Менча Кърничева, Св.Св. Кирил и Методий, Скаптопара, Стефан Стамболов, Стоимен Календерски

На 12.03.2019 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Благоевград: 04279.35.74, Грамада, местност Герено, местност Чикуто, местност Чикуто-Ш.16, местност Чукито, Осогово, Промишлена Зона

На 12.03.2019 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Българчево: Змиярски Рид, местност Дългата Нива, местност Терзийска, Студеното Кладенче

На 12.03.2019 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Дренково: местност Дидката

На 12.03.2019 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Зелен Дол: 293, Валого-Краварник, местност Валого-Краварник, Пи№ 0077026, УПИ IV-220, Кв.8

На 12.03.2019 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Клисура, Общ. Благоевград: Гяурска, махала Гяурска и махала Рекарска, махала Гяурска, махала Миладинци, местност Лозята, местност Чукаро, Падината

На 12.03.2019 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Логодаж: УПИ-ІV-195 Кв.14, Беров Валог, Голяма Нива, махала Савева, местност Клисурски Мост, местност Присоето, С.Логодаж извън регулация, Стоилова Кория, УПИ I-113, УПИ III-32, УПИ VII-46, Кв.6

На 12.03.2019 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Обел: махала Крайковска, Равнище

На 12.03.2019 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Покровник: махала Равначка

На 12.03.2019 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Селище, Общ. Благоевград: УПИ Vі-297, Кв.10, 180, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Имот VI-59, Кв.37, Кв.17, УПИ VIII-198, махала Камбитци, местност Беглика, местност Гребовски Рид, местност Гуйначки Андък, местност Гьочковски Андък, местност Пощека, местност Селището, местност Търлите, местност Юрта, Оралище, Петкова Чука, Под Училището, път № 106, Селище, Общ. Благоевград, УПИ Х-331002, 331020

На 13.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Жк. Еленово - 1, Идт. 04279.626.29 и 04279.626.30, Зеленка, Илинден, Кв. Еленово 04279.626.30, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център, Явор

На 13.03.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Благоевград: Бачо Киро, Еленово

На 14.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Зеленка, Илинден, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Пролет, Река Бистрица, Слава, Струма, Струмско Център

На 15.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Благоевград: Александър Стамболийски, Антон Чехов, Бистрица, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Даме Груев, Еленово, Еленово, Зеленка, Идент. №904279.624.18. Кв.66 По Кк на Гр. Благоевград, Илинден, Липа, Любен Каравелов, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Николай Петрини, Огражден, Панайот Хитов, Пенков Чифлик, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Струма, Струмско Център

На 15.03.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Благоевград: Делвинска, Еленово, Иглика

На 15.03.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Бучино: Ахмедово, До Моста на Р. Струма, Лозята, махала Каракачанка, махала Мичевци, местност Долно Поле, местност Лозята, местност Полето, местност Текето, местността Чукарски Рид, Община Благоевград, махала Тасковска

На 15.03.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Бело Поле, Общ. Благоевград: Васил Левски, Имот 04279.818.47, Полето, Тухларната, УПИ V-45, Кв.7, УПИ XVI-163, 164, Кв.8

На 15.03.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Благоевград: Грамада, Еленово, Кузман Шапкарев, М. Чикуто 04279.35.1, местност Герено, местност Среден път-Ш-9, местност Тухларната, местност Царевско Шосе, Мир, пътен Възел, Средния път-Ш.09, Стоимен Календерски

На 15.03.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Българчево: 061033, местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища, УПИ I-110, Кв.5

На 15.03.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Дренково: махала Балевска, местност Реката, С. Дренково, Община Благоевгр, Старите Къщи-Р

На 15.03.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Зелен Дол: местност Валого-Краварник, местност Крачаница, местност Реката

На 15.03.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Лешко

На 15.03.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Логодаж: Гръчка махала, махала Гелинска, махала Мазневци, махала Нединска, местност Кръста, местност Палански Валог, Юрто

На 15.03.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Рилци: Кв.Хисарлъка, местност Тополите, УПИ VI-465, Кв.27, Цигларката

На 15.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Бело Поле, Общ. Благоевград

На 15.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Разлог: Света Екатерина

Община Гоце Делчев  

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Абланица, Общ. Хаджидимово: 000792, 072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, Места, местност Вельов Рид, местност Лозята, местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П.Р.Славейков, пи -778, Площада, Победа, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Тъпане, УПИ Іі, Кв.44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин

На 11.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч./   На 12.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 09:45 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч./ - Копривлен: 024015, 585 Кв.3, Бачо Киро, Васил Левски, Драва, Драма, Илинден, Мрамора, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Първи Май, Славянска, Тодор Паница, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон, Шипка, Яне Сандански

На 11.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:40 - 16:30 ч./   На 12.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 09:45 - 16:30 ч.; 15:40 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:40 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч./ - Гоце Делчев: Гоце Делчев

На 11.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 12.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Копривлен: Славянска

На 11.03.2019 г. /08:45 - 16:30 ч.; 08:45 - 10:00 ч./   На 12.03.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 08:45 - 16:30 ч.; 09:15 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 08:45 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 08:45 - 16:30 ч./ - Копривлен: Фец Топола1, Фец Топола2

На 11.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Брезница: Антон Иванов, Балийца, Барата, Бело Море, Васил Левски, Гео Милев, Кв. 84, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Пейо К.Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Синища, Спас Белухов-Пането, Стопански Двор, Татарка, Туфча, Ушите, Хан Аспарух, Христо Ботев

На 11.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Буково, Общ. Гоце Делчев: УПИ- ХVіі-164, Кв.11, ХVі-246, Кв.19

На 11.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./   На 12.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Копривлен: 024015, 585 Кв.3, Бачо Киро, Васил Левски, Драва, Драма, Илинден, Мрамора, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Първи Май, Славянска, Тодор Паница, Фец Топола1, Фец Топола2, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон, Шипка, Яне Сандански

На 12.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Генерал Ковачев, Илинден, Пенчо Славейков, Търговска

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Теплен

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Блатска: 030023, Местн. Бозукдермен

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Боголин: 253

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Гърмен

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Крибул: 262

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Крушево, Общ. Гърмен: Vі-138, Кв.10, Іх-108

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Гоце Делчев: Гоце Делчев, Царица Йоана

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Мусомища: 027116, 32012, Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Антон Попов, Баба Тонка, Батуми, Братя Миладинови, Бяло Море, Владимир Поптомов, Генерал Гурко, Георги Папалезов, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Д-Р.Петър Берон, Детелина, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Кавала, Каваците, Кирил и Методий, Клокотница, Кокошките, Краището, Кулата, Лозята, М. Отавата, Марица, Места, местност Ливадите, местност Параклиса, местност Стопански Двор, местност Чукутлука, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Ниш, Орехите, Острец, Отец Паисий, Охрид, Пейо К. Яворов, Пирин, Плиска, Рила, Сан Стефано, Сливница, Стопански Двор, Струга, Судинград, Толбухин, Топлика, УПИ І-68, УПИ-Vіі , Кв. 63, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Янтра

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Беслен: Парцел 227 По Плана на С. Беслен

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Гайтаниново: 021056 М. Жингов Бряст

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Илинден, Общ. Хаджидимово

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Копривлен: 000381, Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Гоце Делчев, Граничар, Драва, Драма, Завода, Здравец, Изгрев, Илинден, Кирил и Методи, Кокиче, Малка Еловица, Младост, Паисий Хилендарски, Парка, Петър Берон, Пи-000186, Първи Май, Свети Георги, Свети Димитър, Славянска, Стопански Двор, Тодор Паница, Хіі-544 Кв. 1, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Лъки, Общ. Хаджидимово

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Ново Лески: М.Варадите, местност Варади, С. Ляски, Имот 501003

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Парил

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Петрелик

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Садово, Общ. Хаджидимово: М.Вършилата -Индентификатор №042003

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Тешово: УПИ-IV+106

На 12.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Хаджидимово: 015002, X-551, Кв.44, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бор, Бреза, Васил Левски, Вихрен, Възрожденска, Генерал Жостов, Георги Бенковски, Георги Измирлиев, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Елин Пелин, Иван Вазов, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, местност Долна Вария, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петър Берон, Пирин, Победа, Прогрес, Свети Георги, Стопански Двор, УПИ-Іх-74, Кв.73а, Тодор Каблешков, Хан Омуртаг, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Освободител, Цар Самуил

На 12.03.2019 г. /09:30 - 16:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Гоце Делчев: местност Мочура

На 12.03.2019 г. /09:30 - 16:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Долно Дряново: УПИ-I, Кв.30

На 12.03.2019 г. /09:30 - 16:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Ореше

На 12.03.2019 г. /09:30 - 16:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Хаджидимово

На 12.03.2019 г. /09:30 - 16:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч./   На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв.2

На 13.03.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ - Брезница: Керанека

На 13.03.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ - Гоце Делчев: І-181006, Мест. Ташков Мост, Алеко Константинов, Арда, Вардар, Васил Левски, Гоце Делчев, Детска, Драма, Дунав, Кв.201 УПИ Іі-344, Кмет Никола Атанасов, местност Мочура, местност Текето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Панаирски Ливади-Продължение, Петър Сарафов, Попови Ливади, Потока, Радецки, Серес, Складова База, Стоян Петралийски, Ташков Мост, Тащков Мост, Текето, Христо Ботев, Черна Гора, Юг, Юрий Гагарин

На 13.03.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 14:00 - 14:30 ч./ - Мусомища: местност Стопански Двор

На 13.03.2019 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Гоце Делчев: І-181006, Мест. Ташков Мост, Дунав, местност Текето, Потока, Стоян Петралийски, Ташков Мост

На 13.03.2019 г. /09:45 - 10:45 ч.; 13:45 - 14:45 ч./ - Борово, Общ. Гоце Делчев: Капсии

На 13.03.2019 г. /09:45 - 10:45 ч.; 13:45 - 14:45 ч./ - Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Братя Миладинови, Гоце Делчев, Гранична, Димо Хаджидимов, Екзарх Антим, Илия Батаклиев, К.К. Попови Ливади, Кестените, местност Стрелбището, местност Текето, Неофит Бозвели, Панаирски Ливади, Папаз Чаир, Помакови Лозя, Попови Ливади, Р-Н Манастирчето, Ръждавица, Тодор Александров, Христо Матов, Цар Калоян

На 13.03.2019 г. /09:45 - 10:45 ч.; 13:45 - 14:45 ч./ - Делчево, Общ. Гоце Делчев: 020288 М. Ливадите

На 13.03.2019 г. /09:45 - 10:45 ч.; 13:45 - 14:45 ч./ - Добротино: 4043, Сарп Дере

На 14.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Гоце Делчев: Панаирски Ливади-Продължение

На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Гоце Делчев: Гоце Делчев, местност Мочура

На 14.03.2019 г. /15:40 - 16:30 ч./ - Хаджидимово: VIII, І-319, Кв.81, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Вазов, Илинденци, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, местност Савака, местност Свети Димитър, местност Тумбата, Младост, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Отец Паисий, Пейо Яворов, Св.Димитър, Свети Георги, Свети Димитър, Спартак, Средни Ливади, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Каблешков, Трети

Община Гърмен  

На 14.03.2019 г. /11:30 - 16:30 ч./ - Гърмен: Втора, Двадесет и Първа, Девета, Десета, Неуточнен Адрес, Площада, Суадживица, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 13.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 14.03.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв.2

Община Кресна  

На 11.03.2019 г. /10:00 - 13:30 ч./ - Кресна: Главен път Е-79, Македония

На 11.03.2019 г. /10:00 - 13:30 ч./ - Крупник: Главен път Е-79

На 11.03.2019 г. /10:00 - 13:30 ч./ - Ощава: 54537.600.31.1, Германци, местност Русенци, местност Станковица

На 11.03.2019 г. /10:00 - 13:30 ч./ - Сандански: Цар Самуил

На 11.03.2019 г. /10:00 - 13:30 ч./ - Сенокос, Общ. Симитли

На 11.03.2019 г. /10:00 - 13:30 ч./ - Стара Кресна: местност Кулата, УПИ I-17, Кв.16

Община Петрич  

На 11.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Кавракирово: Беласица, Богоево, Валого, Връх Тумба, Димитър Благоев, Зад Ридо, Иглика, местност Ризово Дере, Мургаш, Осогово, Пейо Яворов, Ризов Андък, Спартак, Яне Сандански

На 11.03.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич: Ал.Стамболийски, Даме Груев, Кавала, Круша, Св.Св. Кирил и Методи, Стефан Караджа, Струмешница, Тракия

На 11.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Васил Коларов, Вела Пеева, Георги Раковски, Димитър Благоев, Драва, Заводска, Марикостенски Бани, местност Аджобица-Чалията, местност Бонаро, местност Горничето, Местонст Среден път, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Стадион

На 11.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 12.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 13.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 14.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 15.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Дунав, Полковник Дрангов, Цар Борис III, Цар Борис III, Червена Скала

На 11.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 12.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 15.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Петрич, Общ. Петрич: Беласица, Валандово, местност Яворите, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Славянска

На 11.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Първомай, Общ. Петрич: Червен път

На 12.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Марикостиново: Бяло Море, Вела Пеева, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Иван Вазов, Марица, местност Високия Рид, Пирин, Струма

На 13.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен път Е-79, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Марица, местност Лозарски Андък, местност Падарка, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Отец Пайсий, Петър Берон, Струма

На 13.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Монтана: Хан Кубрат

Община Разлог  

На 12.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 10:00 - 16:00 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:15 - 16:00 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:15 - 16:00 ч./ - Баня, Общ. Разлог: Деветнадесета

На 12.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 10:00 - 11:00 ч.; 10:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:15 - 10:15 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:15 - 10:15 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Елешница, Общ. Разлог: 9-ти Май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М.Долни Мин.Бани, местност Баните, местност Полене, Мечта, Минно Селище, Младост, Неуточнен Адрес, Пирин, Победа, Първа, Рила, Родопи, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста

На 12.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 10:00 - 11:00 ч.; 10:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 08:30 - 10:00 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Разлог: Александър Стамболийски

На 12.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Белица, Общ. Белица: Владимир Поптомов, Двадесет и Трета, Девета, извън регулация, местност Андрианов Чарк, местност Гарата, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор

На 12.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Баня, Общ. Разлог: Деветнадесета, извън регулация С.Баня, извън регулацията, Неуточнен Адрес

На 12.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 09:30 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Краище, Общ. Белица: 39270.25.208, І-500, Кв.35, Втора, Двадесет и Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 12.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 08:30 - 10:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 10:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 08:30 - 09:30 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Горно Краище

На 12.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 10:00 - 16:00 ч./   На 13.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:15 - 16:00 ч./   На 14.03.2019 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:15 - 16:00 ч./ - Белица, Общ. Белица: местност Андрианов Чарк

На 14.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Градево: Калугерица, местност Бяла Поляна, местност Калугерица, местност Лаго - Изг. Чарк, местност Лаго-равнако, местност Лаговете-Стр.Река, местност махала Кацарска, местност Стружка Река - Лагове, пи №46, Средорек, Требища, Требище

На 14.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Разлог: База Предел, Бел път, Бойков Рид, Горен Стопански Двор, Изворите, местност Баба Цвета, местност Бойков Рид, местност Кошольовото, местност Кулата, местност Кулиното, местност Логовете, местност Мразеница, местност Мразеницаа, местност Пети Километър, местност Предел, местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор, местност Раплево, местност Скалата, местност Солището, местност Тишето, местност Шипоко, Предел, Саровица Кулата, Черна Река

На 14.03.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Градево: Калугерица, местност Бяла Поляна, Требища, Требище

На 14.03.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Разлог: местност Баба Цвета, местност Кошольовото, местност Логовете, местност Мразеница, местност Мразеницаа, местност Предел, Предел

Община Сандански  

На 12.03.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Сандански: Васил Левски, Георги Казепов, Даскал Козарев

На 13.03.2019 г. /09:00 - 12:15 ч./ - Сандански: Васил Левски, Георги Казепов, Даскал Козарев, Спас Харизанов

Община Сатовча  

На 15.03.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Ваклиново: Неуточнен Адрес, Стефка Събчева, Стопански Двор

На 15.03.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ - Сатовча: Ал.Стамболийски, Възход, Детелина, Драгийца, Иглика, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Людмила Живкова, Отец Паисий, Теменуга, Юри Гагарин

Община Симитли  

На 11.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 12.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 13.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 14.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 15.03.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Симитли: Аврора, Васил Левски, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Марек, местност Лочката, местност Чифлико, Неуточнен Адрес, Ораново, Пазара, Предел, Свобода, Симитли, Чифлико, Шипка, Юрий Гагарин

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща