Документите за изплащане на обезщетения ще се подават само по електронен път

Това облекчение за бизнеса и сомоосигуряващите се, вкл. и работещите пенсионери е предвидено в проект за изменение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, предложен за

Икономика / България
3E news
547
article picture alt description

Облекчение за сомоосигуряващите се български граждани, вкл. и за пенсионери, които се самоосигуряват и продължават да работят след пенсиониране, предлага Министерството на труда и социалната политика (МТСП). На сайта на ведомството и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет са публикувани за обществено обсъждане промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Крайният срок за общественото обсъждане е 2 август 2020 година.

Изменената Наредба регламентира, че бизнесът и самоосигуряващите се ще подават само по електронен път документите за изплащане на обезщетенията за болест, бременност, раждане и отглеждане на дете, при инвалидност и при смърт на осигурено лице. 

Аргументът на вносителите е, че с промените ще бъде премахната прекомерната административна тежест за самоосигуряващите се лица, вкл. и работещите пенсионери. В момента само наети пенсионери, които не са прекъснали трудовата си дейност след пенсиониране и желаят да продължат да се осигуряват за съответните социални рискове, трябва задължително да подадат декларация образец ОКД-5 в Националната агенция по приходите Документът се подава до компетентната териториална дирекция на НАП, като осигуряването възниква от датата на подаването му.

Ако пенсионер не подаде въпросната декларация, дори да продължи да внася осигуровки, губи статута си на осигурено лице. В резултат на това лицето не може да черпи осигурителни права, а именно:

- времето, за което са внесени осигурителни вноски не се зачита за осигурителен стаж;

- при настъпване на осигурен социален риск лицето не може да получи съответните парични обезщетения, поради обстоятелството, че същото не се счита за осигурено.

Посочените проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващото законодателство, подчертават вносителите на промените.

И за да не се случва това, от социалното министерство смятат, че продължаването на подаване на данните за осигуровки и внасянето им е достатъчно ясно волеизявление за желанието им да продължат да се осигуряват. Заради това с предлаганите промени тези две обстоятелства вече ще са достатъчни, за да запази пенсионерът статута си на осигурен.

Освен това, се предлага промяната да важи и за заварените случаи.

Предлага се също да има възможност хората, които са работили при ликвидиран осигурител, тези, които заявяват помощи за инвалидност да предоставят документите за изплащане на обезщетенията не само на хартия, но също по електронен път с ПИК, издаден от НОИ, или квалифициран електронен подпис.

Наследниците на починали също ще бъдат улеснени при необходимост да заявяват помощите си. Сега те подават заявления само на място, в териториалните поделения на НОИ.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща