Енергийните доставчици насочват усилията си в търсене и предлагане на природен газ през следващите десетилетия

Petroleum Economist: Позициониране за бъдеще с по-ниско съдържание на въглерод в следващите десетилетия

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
627
article picture alt description

Тъй като населението на света ще нарастне до над 9 милиарда през следващите две десетилетия, нарастващият просперитет ще увеличи търсенето на енергия, особено в развиващите се страни.

Стабилните и достъпни енергийни доставки ще дадат възможност на повече хора да имат достъп до здравеопазването, транспорта и образованието, които допринасят за качеството на живот и подобряването на жизнения стандарт, обяснява в свой анализ Petroleum Economist.

С увеличеното търсене на енергия идва потенциалът за по-голямо въздействие върху околната среда, включително емисиите на парникови газове и рисковете от изменението на климата.

Като глобална общност ние трябва да управляваме въздействието върху околната среда, тъй като посрещнем този растеж на търсенето. Това е двойното предизвикателство на обществото.

Мислейки за сценариите за 2 градуса по Целзий

Съществуват много несигурности относно бъдещето на търсенето и предлагането на енергия, включително потенциалните действия, които обществата могат да предприемат за справяне с рисковете от изменението на климата.

От 1992 г., когато нациите по света създадоха Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), имаше международни усилия за оценка на рисковете от изменението на климата.

Парижкото споразумение, сключено през декември 2015 г., „има за цел да засили глобалния отговор на заплахата от изменението на климата… чрез задържане на нарастването на средната глобална температура до доста под 2 ° C над прединдустриалните нива“.

В научната и икономическата общност беше направена значителна работа за изследване на потенциалните енергийни пътища за постигане на целта на Парижкото споразумение от 2 ° C.

Изчерпателно мултимоделно проучване, координирано от Форума на енергийното моделиране 27 (EMF27) в Станфордския университет, обединява много енергийно-икономически модели за оценка на възможните технологични и политически пътища, свързани с различни цели за стабилизиране на климата.

Графиката на фигура 1 включва сценарии на EMF27 и прогнози за потреблението на енергия за 2040 г. въз основа на сценария за устойчиво развитие на Международната агенция по енергетика (SDS).

МАE конкретно отбелязва, че нейният SDS проектира глобални емисии на CO2, свързани с енергопотреблението, които "напълно съответстват на траекторията, необходима за постигане на целите на Парижкото споразумение за изменението на климата".

В действителност, SDS проектира глобални емисии на CO2 от енергийната промишленост, на ниво с 55% по-ниско от сценария на заявените политики на МАЕ, който проектира емисиите като цяло в съответствие с агрегирането на текущите национални ангажименти съгласно Парижкото споразумение.

Всички източници на енергия остават важни във всички оценени 2 ° C сценарии, въпреки че миксът от енергия и технологии се измества във времето. Нефтът и природният газ остават основни енергийни източници, дори при модели с най-ниско ниво на потребление на енергия. Търсенето на природен газ ще нараства поради многобройните му предимства, включително по-ниските емисии на парникови газове.

Пренареждане за бъдеще с по-ниско съдържание на въглерод

Очаква се търсенето на природен газ да нарасне от 2017 г. до 2040 г., до голяма степен от разширяването на индустриалната активност и нарастващата употреба в производството на електроенергия, тъй като комуналните услуги преминават към горива с по-ниски емисии.

ExxonMobil предвижда  12 млн. т/год. да идват от евтини източници LNG, за да се отговори на нарастващото глобално търсене. Като един от най-големите производители на природен газ в САЩ и значителен производител на втечнен природен газ по целия свят, ExxonMobil е добре позициониран, за да подкрепи прогнозираното преминаване на търсенето от въглища към природен газ за производство на енергия и промишлено използване.

Природен газ

Природният газ е универсално, изобилно гориво, което е с по-ниски емисии вредни газове. Използването на природен газ за производство на електроенергия играе важна роля за намаляване на глобалните вредни емисии. Когато разглеждаме емисиите от жизнения цикъл, природният газ излъчва до 60% по-ниски парникови газове и произвежда значително по-малко замърсители на въздуха от въглищата при изгарянето им в ТЕЦ. Природният газ също така осигурява надежден източник на енергия за допълване на възобновяема енергия, когато вятърната или слънчевата енергия не са достъпни.

МАЕ конкретно признава, че „газът може да играе важна поддържаща роля при прехода на енергия чрез заместване на повече замърсяващи горива. Той може също така да предоставя услуги, които са трудни за осигуряване на икономически ефективни алтернативи с ниско съдържание на въглерод, като пиково отопление през зимата, сезонно съхранение на горивото или висока температура, нужна за промишлеността.

Природният газ е надеждно и гъвкаво гориво за производство на електроенергия, по-чисто промишлено гориво и е удобно за домашна употреба. Търговията с природен газ е критична връзка между богатите на ресурси региони и центрове за търсене в Азиатско-Тихоокеанския регион и Европа.

Очаква се новите проекти за износ на втечнен природен газ да диверсифицират пазара и да посрещнат значителна част от ръста на търсенето на природен газ до 2040 г. LNG позволява транспортирането на природен газ от центровете за доставка до клиентите безопасно и икономично. ExxonMobil е един от най-големите производители на природен газ в света и лидер в областта на LNG.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща