Драстичен спад в печалбата през първото тримесечие отчитат от Мини „Марица Изток“

Добивите на въглища са намалели с над 20%

Енергетика / България
3E news
645
article picture alt description

Сериозен спад на печалбата през първото тримесечие на годината отчитат държавните Мини „Марица Изток“. Дружеството е стопило печалбата си преди данъци до 7,5 млн. лева, докато за същия период на миналата година печалбата е била 17,2 млн. лева, става ясно от финансовия отчет на компанията.

Нетните приходи от продажби за анализирания период, включващи приходи от реализация на въглища, стоки, услуги и други са на стойност 120,6 млн. лева, което е по-малко с 30,3 млн. лева (20,08 % намаление) от реализираните през първо тримесечие на 2019 г.

Приходите от продажби на въглища за отчитаното тримесечие пък са за 114,7 млн. лева и спадат с 29,1 млн. лв. (20,27%) от реализираните през съответното тримесечие на 2019 г., обясняват още от държавните мини.  Отчетеното намаление спрямо анализирания период на 2019 г. е вследствие намаления добив на въглища с 1 626 448 тона (29 500 хил. лева) и увеличена калоричност с  + 341 хил. лева (+5 Ккал/кг), аргументират се от държавните мини. Средното понижение на добивите също е малко над 20 на сто, става ясно от отчета.

Приходите от стоки, услуги и други приходи от продажби за анализирания период са за 5,8 млн. лв. и спадат с 1,1 млн. лв., спрямо същия период на миналата година.

Общите разходи по данни от отчета за технико-икономическите показатели са на стойност 113,5 млн. лв. и е отчетено намаление от 20,7 млн. лв. (15,46 % намаление) спрямо първото тримесечие на 2019 г.

Разходите по икономически елементи за първо тримесечие са за 116,2 млн. лв. Те са по-малко с 20,4 млн. лв. (14,96 % намаление) от отчетените за същия период на 2019 г.

Начислените средства за възнаграждения също леко намаляват и възлизат на  38,8 млн. лв. Те са по-малко с 2,5 млн. лв. по-малко от отчетените през съответния период на 2019 г. Според данните средносписъчния брой на персонала там е 7 294 души и на практика остава без промяна по време на периода.

По отношение на разкриването на въглища от компанията са добили почти 8 млн. тона въглища за първото тримесечие на годината. Реализирани са доставки за 6,3 млн. тона или е отчетено неизпълнение от  1 644 088 тона (спад с 20,68%), допълват от Мини „Марица Изток“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща