Енергийните министри на ЕС искат да се отчетат последиците от COVID-19 и в дългосрочната цел за климатична неутралност

Енергетика / Свят
3E news
486
article picture alt description

Министерският съвет одобри резултатите от неформалното видеоконферентно заседание на министрите по енергетиката на Европейския съюз, проведено на 28 април. Обсъжданията на заседанието бяха свързани с въздействието на пандемията от Covid-19 върху енергийния сектор и по-конкретно - готовността на отрасъла за реакция и приносът му към възстановяването на икономическата активност в ЕС. Европейската комисия представи информация за актуалното състояние на националните планове за енергетиката и климата и дългосрочните стратегии за реновиране на сградния фонд. В условията на криза енергийната система бе поставена пред изпитание, но в същото време тя доказа своята подготвеност и устойчивост, като не са допуснати прекъсвания на снабдяването с енергия.

По време на видеоконферентното заседание енергийните министри подчертаха необходимостта от целенасочен план за възстановяване на ниво ЕС, с отчитане както на националните последици от кризата, така и на социално-икономическите ефекти от дългосрочната цел за климатична неутралност. В съответствие с одобрената позиция, България изрази подкрепа за предприемане на мерки за справяне с кризата и връщане към нормалното функциониране на европейската икономиката и устойчивия й растеж на равнище ЕС.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща