Износът на ток от началото на годината до 3 март продължава да държи рекорден ръст от 108.75 % спрямо същия период година по-рано

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2796
article picture alt description

Добрите положителни показатели за производството, потреблението и износа на електроенергия от началото на годината до първите дни на  месец март спрямо същия период на миналата година все още се запазват.  С настъпването на пролетния сезон участието на възобновяемите енергийни източници нараства, а износът на електроенергия продължава да държи рекордни нива. На обратната страна остават водноелектрическите централи, чийто дял е отрицателен. Това става ясно от оперативните данни на Елекроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 3 март 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година.

Производството на електроенергия от началото на настоящата година до трети март е в обем от 9 211 476 MWh. За сравнение, през същия период на предходната година то е било от порядъка на 8 535 067  MWh. Увеличението за пореден отчетен период остава високо и е от порядъка на 7.93 %, въпреки че не гони доста по-високите показатели отпреди седмици.

При потреблението на електроенергия вече започва да се усеща спад, въпреки че за отчетния период от началото на годината до първите дни на месец март, спрямо същия период година по-рано показателят е все още положителен. Така например през посоченото време на миналата година е отчетено потребление от 7 983 215 MWh, а за настоящата нараства до 8 059 468 MWh. Увеличението е от 0.96 %.

Износът на електроенергия продължава да води по скок и достига до 1 152 008 MWh. За сравнение, за същия период година по-рано износът е бил в обем от 551 852 MWh. Увеличението е плюс 108.75 %. Предвид настъпването на по-топлото време може да се очаква, че износът още малко ще намалее.

Участието на базовите централи от началото на годината до първите дни на месец март тази година  нараства до 8 047 634 MWh или с 9.24 %. За сравнение, през същия период на миналата година то е било в обем от  7 366 956 MWh или с 9.24 %.  Само преди седмица  обаче отчетеният ръст бе от 11.37 %.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа остава положителен, макар че нарастването не е толкова съществено като в предишния отчетен период. Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период нараства с 4.90 % до 226 269 MWh в сравнение с 215 692 MWh преди година. В частност това се дължи както на увеличението на дела на вятърните мощности (плюс 8.54 %), така и на фотоволтаичните (плюс 13.40 %), докато делът на биомасата остава отрицателен (минус 26.90 %).

Доста по-високо остава участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. За сравнение, ако преди година то се изчислява на 245 834 MWh, то за времето от началото на настоящата година до първите три дни на месец март е в обем от 300 235 MWh. Това е съществен ръст (плюс) от 22.13 %. Принос за това увеличение има електроенергията от вятърни мощности, която за посочения период се увеличава (плюс) с цели 33.55 %, както и от фотоволтаични – ръст от (плюс) 15.25 %. Делът на биомасата и при разпределителната мрежа остава отрицателен – минус 7.22 %.

Водноелектрическите централи за пореден отчетен период запазват отрицателното си участие. Така например, ако преди година делът на водноелектрическите централи е бил в обем от 706 585 MWh, то сега спада до 637 338 MWh или с вече усещащите се (минус) 9.80 %.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща