ЕК препоръчва общ координиран подход за постепенно премахване на ограниченията за пътуване в ЕС след 30 юни

Икономика / Свят
3E news
463
article picture alt description

Европейската комисия препоръчва на държавите членки от Шенгенското пространство и асоциираните към Шенген държави да премахнат граничния контрол по вътрешните граници до 15 юни 2020 г. и да удължат временното ограничение за неналожителни пътувания до 30 юни 2020 г., съобщи пресслужбата на ЕК. Освен това Комисията определи подход за постепенно премахване на ограничението след това.

Като се има предвид, че епидемиологичната обстановка в някои трети държави остава критична, Комисията не предлага общо премахване на ограничението за пътуване на този етап. То следва да бъде отменено за онези държави членки, които са избрани съвместно от всички страни в ЕС въз основа на набор от принципи и обективни критерии, включително епидемиологичната обстановка, способността за прилагане на мерки за ограничаване по време на пътуването и съображения за реципрочност, като се вземат предвид данни от източници, като например Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и СЗО.

Що се отнася до държавите, към които се прилага ограничението, Комисията предлага да се разширят категориите разрешения за пътници, така че да включват например международни студенти. Комисията също така издава насоки на държавите членки, за да гарантира, че възобновяването на дейностите по издаване на визи в чужбина е добре координирано с постепенното премахване на ограниченията за пътуване.

Постепенно премахване на ограниченията за пътуване до ЕС

Действията по външните граници на ЕС трябва да бъдат координирани и единни, за да бъдат ефективни. Тъй като пътниците, влизащи в ЕС, могат да се движат свободно от една държава в друга, от решаващо значение е държавите членки да координират своите решения относно премахването на ограниченията за пътуване. Ето защо, държавите членки следва да се споразумеят за общ списък на страните извън ЕС, за които ограниченията за пътуване могат да бъдат отменени считано от 1 юли, да този списък бъде преразглеждан редовно.

За тази цел Комисията предлага:

Обективни критерии: Решението за премахване на ограниченията за определена държава следва да се основава на епидемиологичната ситуация и мерките срещу коронавируса в тази държава, способността да се прилагат ограничения по време на пътуване и дали тази държава е премахнала ограниченията си по отношение на ЕС. Първо следва да се премахнат ограниченията с държавите, чиято епидемиологична обстановка е сходна със средната за ЕС и където съществуват достатъчно възможности за справяне с вируса. Следва да се запазят ограниченията за държавите, където положението е по-лошо от това в ЕС. Комисията предлага подробен контролен списък, за да помогне на държавите членки да достигнат до обща оценка. Решенията за премахване на ограниченията за пътуване ще се отнасят за граждани на държави извън ЕС, които пребивават в определена държава в Съюза (но не са нейни граждани).

Общ и координиран подход: Комисията предлага механизъм за координация, чрез който ще подкрепя държавите членки и асоциираните към Шенген държави на техническо равнище и ще улесни изготвянето на списък на държавите, за които ограниченията за пътуване могат да бъдат премахнати. След това следва да се изготвят решения относно премахването на ограниченията с държавите членки в рамките на интегрирания механизъм на ЕС за реакция при политически кризи. Държавите членки следва да приемат такива решения по координиран начин и да гарантират еднакво прилагане в целия ЕС. Това ще бъде динамичен процес, а интегрираният политически механизъм за реакция при кризи ще трябва да координира по-нататъшните актуализации.

Гъвкавост: Ще бъде възможно да се въведат отново ограничения за пътуване на определена държава, ако тя престане да изпълнява критериите. Освен това държавите членки все още могат да откажат влизане на лица, които не са граждани на Съюза и които представляват заплаха за общественото здраве, дори ако идват от страна, за която са били премахнати ограниченията.

В съответствие с предложения контролен списък, Комисията препоръчва да се премахнат ограниченията за пътуване за Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, считано от 1 юли, като се има предвид, че епидемиологичната ситуация там е подобна или по-добра от тази на ЕС. Това също така е в отговор на готовността на Комисията за тясно асоцииране на региона на Западните Балкани с изпълнението на пътната карта за премахване на ограничителните мерки. Когато ограниченията за пътуване продължават да се прилагат, държавите членки следва да гарантират, че ще има изключение за лицата, които пътуват, за да учат и за висококвалифицираните работници от държави извън ЕС, ако заетостта им е необходима от икономическа гледна точка и ако работата им не може да бъде отложена или извършена в чужбина.

Гражданите на ЕС и гражданите на асоциираните към Шенген държави, както и гражданите на държави извън ЕС, които пребивават законно в Съюза, както и членовете на техните семейства, също следва да бъдат освободени от ограничението за пътуване, независимо дали се връщат у дома, както беше и досега.

В пътната карта за отмяна на мерките за ограничаване, представена на 15 април, Комисията посочи, че ограниченията за пътуване в рамките на ЕС ще трябва да започнат да се премахват постепенно, преди ограниченията по външните граници да бъдат облекчени на втори етап. В момента това е в ход, като няколко държави членки вече са отменили ограниченията в рамките на ЕС, а други ще го направят от 15 юни 2020 г. Комисията настоятелно призовава останалите държави членки да приключат процеса по премахване на ограниченията пред свободното движение до 15 юни 2020 г. и да премахнат граничния контрол по вътрешните граници в рамките на ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща