Срив с над 19% на българския износ и с над 30 на сто на вноса през април

Силно свиване на износа и вноса има както съм страните-членки на ЕС, така и към трети страни, сочат предварителните данни на НСИ

Икономика / България
3E news
565
article picture alt description

Сравним със срива от септември 2009 година, по време на световната финансова криза, е износът и вносът на България през април – вторият месец на извънредно положение заради коронавирусната пандемия. Това показват публикуваните в четвъртък, 11 юни, предварителни данни за търговския обмен на страната за периода януари-април 2020 година от Националния статистически институт (НСИ). Очаквано силно свиване на износа и вноса има както съм страните-членки на ЕС, така и към трети страни.

Износът

на стоки от България за трети страни през периода януари - април 2020 г. намалява с 4.2% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 6 302.6 млн. лева. Основни търговски партньори остават Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 52.8% от експорта за трети страни.

Само през април 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 331.8 млн. лева.

Според данните на НСИ, през периода януари - април 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (58.2%) и „Храни и живи животни“ (51.5%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (38.1%).

Вносът

на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2020 г. намалява със 7.4% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 7 541.1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

Само през април 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 27.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 486.2 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (105.1%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“3 (58.2%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (37.3%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF)

на България с трети страни през периода януари - април 2020 г. е отрицателно и е в размер на 1 238.5 млн. лева.

През април 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 154.4 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - април 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 18 008.2 млн. лв., което е с 4.8% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година.

Само през април 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 3 769.0 млн. лв. и намалява с 19.5% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - април 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 19 349.6 млн. лв. (по цени CIF), или с 8.5% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

Само през април 2020 г. общият внос на стоки намалява с 30.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 3 773.3 млн. лева.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща