Производството на ток от началото на годината към 7 юни се понижава с 9.57 процента

Спрямо аналогичния период на предишната 2019 година потреблението на електроенергия намалява с 3.35 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2221
article picture alt description

Производството, потреблението и износът на електроенергия от началото на настоящата 2020  годината към първите седем дни на месец юни продължават да са на минус. Все още е висок делът на вносния ток. Малко по-добри са и данните за базовите централи. Расте делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа. Влошават се обаче данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 7 юни 2020 година, спрямо същото време на предишната 2019 г.

Производството на електроенергия от началото на настоящата година до първите седем дни на месец юни е в обем от 18 116 863 MWh и намалява (минус) с 9.57 %. През същия период на миналата година производството е било от порядъка на 20 033 040 MWh. (минус 10.25 % отчетени преди седмица).

Потреблението на ток за сравнявания период от началото на настоящата 2020 година спрямо аналогичния на предходната 2019 година спада (минус) с 3.35 процента. Към 7 юни тази година то възлиза на 16 958 569 MWh. За сравняваното време на предишната година потреблението на електроенергия достигало до 17 546 172 MWh.

Износът на електроенергия от началото на месец януари към седми юни тази година остава на минус. Все още е рано да се каже дали промяната на отрицателната тенденция е достатъчно устойчива. Според данните, за периода от 1 януари до 7 юни тази година износът на ток е в обем от 3 179 659 MWh, докато година по-рано е достигал до 3 919 556 MWh. Понижението (минус) е 18.88 % (отчетени преди седмица минус 21.47 % ).

Вносът на електроенергия запазва все още високият си положителен дял – плюс 41.09 %. Така например, за времето от началото на настоящата година до седмия ден на месец юни вносът на ток е в обем от 2 021 366 MWh.   Година по-рано, за посочения сравняван период вносът на електроенергия е бил от порядъка на 1 432 688 MWh.

Малко по-добри са и показателите за базовите централи. Въпреки това спадът е чувствителен  – минус 12.38 % (отчетени преди седмица минус 13.18 процента ). Така например, ако за сравнявания период на миналата година участието на базовите централи е било в обем от 17 034 587 MWh, то през настоящата се свива до 14 925 978 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи за пореден отчетен период нараства.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на настоящата година до 7 юни се увеличава до (плюс) 22.25 %  и е в обем от 662 123 MWh. За същото време на предишната 2019 г. то е възлизало на 541 597 MWh. В частност това се дължи на положителното участие на вятърните (плюс 27.28 %), фотоволтаичните (плюс 13.31 %) мощности и биомасата (плюс 18.83 %). Седмица по-рано е отчетен ръст от 20.83 %.

Запазва се и положителната тенденция за участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Отчетеният ръст за сравнявания отчетен период от началото на тази година седми юни спрямо същото време на миналата достига (плюс) 14.05 % и е в обем от 931 756 MWh. Година по-рано то е достигало до 817 004 MWh. В частност това се дължи на по-високото участие на вятърните (плюс 24.64 %), фотоволтаични (плюс 7.94 %) мощности и биомасата (плюс 3.42 %).

Делът на ВЕЦ намалява (минус) с 2.61 %  за времето от 1 януари до 7 юни тази година и е в обем от 1 597 006 MWh (отчетени минус 1.59 % преди седмица). За същото време на предишната 2019 г. участието на ВЕЦ е било от порядъка на 1 639 852 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща