АИКБ: Недостигът на кадри, лошото регулиране и корупцията са бич за бизнеса

Икономика / България
Георги Велев
861
article picture alt description

Недостигът на човешки ресурси е най-сериозният проблем за бизнеса, следван от недоброто регулиране и корупцията. Това стана ясно днес след проведеното Общо събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). На него бяха обсъдени и приети целите в дейността ѝ за настоящата година. Основен приоритет в дейността за 2019 г. е преодоляването на недостига на човешки ресурси, привеждане на образованието в съответствие с потребностите на бизнеса и позиционирането на професионалното образование като престижен и желан избор за младите хора. Сред другите важни задачи пред АИКБ са подобряване на бизнес климата и реформа в енергетиката.

„Проблем номер едно за бизнеса е проблема с човешките ресурси. Той измести проблеми като корупцията и недоброто регулиране. Затова както и през миналата година, така и през тази за АИКБ справянето с недостига на кадри с търсените умения е първостепенен приоритет. През 2018 г. успяхме да постигнем няколко важни крачки към преодоляването му. Тук ще отбележа промените в законите за трудова миграция и създаването на методология за Министерство на образованието, която да е в основата на планирането на така необходимите кадри за бизнеса“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

По данни на Асоциацията в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта, енергетиката, туризма и селското стопанство. Облекчаване на трудовата имиграция, увеличаване на ролята на бизнеса при определяне на  изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите от съответните специалности, бяха част от предложенията за справяне с проблема.

За подобряването на бизнес климата работодателската организация ще продължи да работи за ускорено изграждане на електронното управление, ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и намаляване на административната тежест за бизнеса. АИКБ счита още, че България трябва да предприеме всички мерки за присъединяване към ERM II, Шенген и ОИСР.

По време на Общото събрание беше представен и Плана от 10 точки на СЕЕМЕТ за конкурентоспособна индустрия в Европа. „40 % от социалните разходи в света се правят от ЕС, въпреки че в ЕС живее едва 7 % от населението в света и се произвежда около 22 % от световния БВП. За да се прилага подобна амбициозна социална политика, индустриалното производство в Европа трябва да се подкрепя и насърчава“, се казва в него.  Планът акцентира върху необходимостта от обща европейска политика в областта на търговията и икономиката, подобряването на прилагането и опростяване на европейското законодателство, осигуряване на необходимите човешки ресурси и др. Той ще бъде представен от АИКБ на кандидатите за Европейския парламент.

Общото събрание направи частични промени в органите за управление на Асоциация на индустриалния капитал в България. Г-н Стефан Чайков, председател на Браншова камара Пътища беше избран за нов член на Управителния Съвет на АИКБ. За нови членове на Националния съвет на АИКБ бяха избрани г-н Иван Михайлов – председател на Аутомотив Клъстер България, г-н Огнян Траянов – председател на БАИТ и г-н Кирил Желязков – председател на ББКЕПИ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща