Групата „Аурубис“ отчита добри резултати за първата половина на финансовата 2019-2020 година, въпреки COVID-кризата

Оперативна печалба преди данъци за полугодието е 91 млн. евро

Икономика / Технологии
3E news
783
article picture alt description

Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) в размер на 91 млн. евро за първата половина на финансовата 2019-2020 година (1 октомври 2019 - 30 септември 2020), въпреки кризата с коронавируса и силното й въздействие върху световната икономика.  Оперативната печалба за същия период на предходната финансова година е 103 млн. евро.

„Аурубис“ успява да балансира намаленото предлагане на световните пазари на суровини с гъвкаво планиране на материалите и широко диверсифицирано портфолио към доставчиците като гарантира, че всички производствени звена на Групата разполагат с достатъчно количество концентрати и материали за рециклиране.

Силната балансова позиция със стабилна ликвидност се оказаха предимство по време на кризата с коронавируса. „Аурубис“ изплати дивиденти в размер на 1.25 евро на акция, съгласно приетата на 27 февруари 2020 г. резолюция на Годишното общо събрание. На 19 март 2020 г. Групата стартира и програмата си за обратно изкупуване на акции на обща покупна цена от 200 млн. евро. Инвестиционната програма и прилагането на мултиметалната стратегия остават непроменени.

„Управлявахме успешно „Аурубис“ по време на кризата с COVID-19. С прилагането на навременни мерки, успяхме да защитим ефективно здравето на служителите си, да предотвратим верижни инфекции и да продължим производството без ограничения“, заяви Роланд Харингс, председател на Изпълнителния съвет на Групата :Аурубис“. „Въпреки все по-предизвикателните пазари на суровини и продукция, можем да потвърдим прогнозата си за финансовата 2019-2020 година благодарение на нашия солиден бизнес модел и на силната начална позиция“, добави той.

Спирането на завода в Хамбург за планов ремонт през първото тримесечие на финансовата година оказва отрицателен ефект от 31 млн. евро от по-ниската преработка на концентрати. Производството във всички заводи на Групата запазва добро ниво през второто тримесечие, с положителен ефект от 25 млн. евро спрямо същия период на изминалата година, когато имаше непланирани спирания.

По-ниските продажни цени на сярна киселина и значително по-слабото търсене на форми и плосковалцувани продукти се отразяват отрицателно върху резултата за първото полугодие. Положителни ефекти оказват по-голямата производителност в завода за рециклиране в Люнен, по-високите такси за рециклиране на меден скрап и цените на металите.

Оперативната възвъщаемост на вложения капитал (ROCE), с отчитане на оперативната печалба преди данъци и такси (EBIT) от последните четири тримесечия, намалява до 7.5% (за предходната година: 9,2%). Това се дължи на еднократните ефекти от края на миналата финансова година, както и на плановия ремонт в завода в Хамбург. Нетният паричен поток към 31 март 2020 г. е -25 млн. евро, значително над нивото от предходната година (-334 млн. евро).

Въпреки по-слабото предлагане на пазарите на суровини, Групата „Аурубис“ очаква да осигури достатъчни количества концентрати и меден скрап. Таксите за обработка и рафиниране на концентрати са под натиск, докато таксите за рафиниране на меден скрап все още са на високо ниво, въпреки лекото им намаляване. Засилват се негативните ефекти на крайните пазари на медни продукти, поради продължаващи спирания на производството в различни отрасли. Групата допуска, че търсенето на медни пръти и профили ще бъде по-слабо през следващите няколко месеца.

В дългосрочен план „Аурубис“ гледа към бъдещето положително. Придобиването на испанско-белгийската група за рециклиране „Метало“ (Metallo) за 380 млн. евро, което получи одобрението на антимонополните органи на ЕС на 4 май 2020 г., ще даде нов тласък за мултиметалната стратегия на Групата. „Това придобиване е ключов момент в прилагането на стратегията ни. Рециклирането е от решаващо значение за устойчивото развитие и е привлекателен глобален пазар за растеж. Ноу-хау и технологичните процеси на „Метало“ допълват експертизата на „Аурубис", заяви Роланд Харингс. Официалното приключване на сделката ще бъде на 29 май 2020 г. За да гарантира конкурентоспособността си в бъдеще, Групата „Аурубис“ трансформира програмата си за подобряване на ефективността в Програма за подобряване на изпълнението, с акцент върху намаляване на разходите.

“Аурубис“ e водеща международна група за производство на метали и най-големия преработвател на мед в света. „Аурубис България“, част от Групата, стопанисва медодобивния завод до Пирдоп и Златица и е втората по големина компания в България.

Пълният междинен доклад за първото полугодие на финансовата 2019-2020 година е достъпен на www.aurubis.com.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща