Загубата на ТЕЦ „Марица Изток“ 2 за първите три месеца на годината е 63,9 млн. лева

Енергетика / България
3E news
789
article picture alt description

Държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ е натрупала допълнителна загуба през първото тримесечие на 2020 г.. Загубата на компанията за първите три месеца на годината е 63,9 млн. лева, като резултатите са с влошили значително спрямо същия период на миналата година. Тогава за същия период загубата е била 33,6 млн. лв.

Основна причина за тежкото финансово състояние продължават да са цените на емисиите въглеродни квоти, обясняват от дружеството във финансовия си отчет. ТЕЦ „Марица Изток 2“ е поставена в неравностойно положение спрямо другите централи в комплекса „Марица Изток“, на които НЕК заплаща разполагаемост в пълен размер на значително по-високи цени, като едновременно с това им покрива и пълния размер на разходите за закупуване на квоти парникови газове, жалват се от държавната ТЕЦ. Разходите за първото тримесечие на 2020 само за покупката на въглеродни квоти са за 57,47 млн. лв. Тези разходи също са спаднали с близо 30% покрай пандемията от коронавирус по света.

Сериозен спад на приходите от оперативна дейност през първото тримесечие на 2020 г. отчитат още от ТЕЦ „Марица Изток 2“. Според финансовият отчет на компанията в периода от януари до март тази година приходите на централата са спаднали с 36% до 122,5 млн. лв. На практика целия приход на компанията е дошъл от продажбите на ток към НЕК, става ясно от данните. Също така се сриват с една трета и продажбите на електроенергия – през първото тримесечие н 2020 г. централата е продала 1,17 млн. мвтч електроенергия, а за същия период на миналата година продажбите са били са 1,78 млн. мвтч. Вследствие на по-малкото реализирани продажби приходите на компанията за тримесечието са се намалили с 66,7 млн. лева.  Влияние върху финансите на компанията оказват и по-ниските цени на свободния пазар, според данните на Българската независима енергийна борса.

От отчета става ясно още, че централата много трудно успява да продава електроенергията си на свободния пазар в момента. Причината са по-ниските цени на свободния пазар и относително високата цена на електроенергията от ТЕЦ-а. В същото време централата е повишила със 139% доставките на ток за НЕК за регулирания пазар – именно тези доставки, направени след заповед на енергийния министър, помагат на ТЕЦ „Марица Изток 2“ да продължи да работи в условията на криза.

Централата продължава да купува и по-малко въглища от държавните мини. Вложените въглища в производството през първото тримесечие са били за 39,9 млн. лева, а за същия период през миналата година са били за 59,6 млн. лв.

От централата допълват, че съществуващият пазарен механизъм създава условия за неравнопоставеност между отделните производители на електрическа енергия, които въпреки въвеждането на ефективен борсов пазар не могат да бъдат преодолени без промяна в общия пазарен модел и създаване на механизми за компенсиране на различните групи производители. Тези промени са свързани с актуализиране на действащата енергийна нормативна рамка, обясняват в отчета си от ТЕЦ-а.

През изминалата 2019 г. ТЕЦ “Марица Изток 2” завърши на загуба от 207,5 млн. лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща