В коронакризата Бош залага на технологичните иновации и на действията в защита на климата

Енергетика / Технологии
3E news
543
article picture alt description

След прекъсване на производството в около 100 локации на Бош по целия свят през този месец, компанията системно се подготвя за постепенен рестарт на продукцията. „Искаме да осигурим надеждни доставки, за да посрещнем постепенния ръст на търсенето от нашите клиенти, и да помогнем на световната икономика да се възстанови възможно най-бързо“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH, на годишната пресконференция на компанията.

„Целта ни е да синхронизираме събуждането на производ-ството и сигурните вериги за доставки, особено в автомобилостроенето. Вече постигнахме това в Китай, където нашите 40 завода възстановиха производството си и веригите за доставки са стабилни. Работим усилено, за да осъществим рестарта и в другите ни региони." За да постигне успешен ръст на производството, компанията предприема редица мерки за защита на служителите от коронавирусна инфекция, твърди Денер. Бош е ангажиран и с разработката на координиран, съвместен подход с клиентите, доставчиците, органите на властта и представители на служителите.

Помощ за ограничаване на пандемията от коронавируса

„Където е възможно, искаме да допринесем с нашата експертиза в усилията за овладяване на пандемията, като например чрез наскоро разработения от нас бърз тест за Covid-19, който се прави с нашия анализатор Vivalytic“, заяви изпълнителният директор на Бош Денер. „Търсенето е огромно. Правим всичко възможно, за да увеличим значително производството, като до края на годината капацитетът ни ще бъде пет пъти по-голям от първоначалните планове“, продължи той. През 2020 Бош ще произведе над един милион бързи тестове, а догодина броят им ще скочи на три милиона.  Анализаторът Vivalytic ще допълни съществуващите лабораторни тестове, като първоначално ще се използва в болници и лекарски кабинети основно за защита на медицинския персонал, за който бързото осигуряване на тестови резултати за по-малко от два часа и половина е решаващо. Бързите тестове вече се предоставят на клиенти от Европа с етикет „само за изследователски цели“ и могат да се ползват след валидиране. Бош ще получи CE маркировка за продукта до края на май. Още по-бърз тест, който открива надеждно случаите на Covid-19 за по-малко от 45 минути, е в последните етапи на развоя. „Цялата ни работа в тази област се ръководи от нашия слоган „Техника за живота“, заяви Денер.

Бош вече стартира производството на защитни маски. 13 завода на компанията в 9 държави - от Бари в Италия, до Бурса в Турция и Андерсън в САЩ - поеха инициативата и произвеждат маски за покриване на местните нужди. Освен това Бош в момента изгражда две напълно автоматизирани производствени линии в Щутгарт-Фойербах, като скоро ще заработи и производство на маски в Ербах, Германия,  както и в Индия и Мексико. „Машиностроителният ни отдел проектира необходимото оборудване само за няколко седмици“, сподели Денер. Бош предостави безплатно конструктивните си чертежи и на други фирми. Компанията ще може да произвежда над 500 000 маски дневно. Маските са предназначени за защита на служителите в заводите на Бош в цял свят. Целта е те да бъдат предоставени и на други страни. Това зависи от получаването на съответните одобрения за конкретната държава. Бош произвежда и по 5 000 литра дезинфектант седмично в Германия и САЩ за работниците си в американските и европейските заводи. „Нашите хора вършат чудесна работа“, заяви Денер.

Глобалното икономическо развитие през 2020: рецесията влияе негативно на перспективите

Поради пандемията от коронавирус Бош очаква сериозни предизвикателства пред световната икономика през тази година: „Подготвяме се за глобална рецесия, която ще окаже значително влияние и върху развитието на бизнеса ни през 2020“, заяви проф. Щефан Азенкершбаумер, финансов директор и заместник-председател на Управителния съвет на Бош. Въз основа на актуалните данни Бош предвижда спад на автомобилното производство от най-малко 20% през 2020. През първото тримесечие на тази година оборотът на Група Бош спадна със 7,3% и е значително по-нисък в сравнение с миналата година. Само през март 2020 продажбите се сринаха със 17%. Поради несигурната ситуация компанията не прави прогноза за цялата година. „Трябва да положим изключителни усилия, за да постигнем поне балансиран резултат“, каза финансовият директор„. И в тази тежка криза диверсификацията на бизнеса ни отново е наше предимство.“

В момента акцентът пада върху обширните мерки за намаляване на разходите и осигуряване на ликвидност. Те се изразяват в редуциране на работното време и съкращаване на производството в много световни локации на Бош, намаление на заплатите на специалистите и ръководителите, включително и на изпълнителния мениджмънт, както и удължени инвестиционни срокове. Още в началото на 2020 Бош вече стартира цялостна програма за подобряване на конкурентоспособността си. „Средносрочната ни цел е да възстановим оперативната си печалба от около 7%, но без да пренебрегваме важните задачи за осигуряване на бъдещето на компанията", заяви Азенкершбаумер. „Отдаваме цялата си енергия на тази цел и за преодоляване на пандемията от коронавирус. По този начин ще създадем финансовата основа, необходима, за да използваме невероятните възможности, откриващи се пред Група Бош.“

Опазване на климата: Бош преследва упорито амбициозните си цели

Въпреки предизвикателствата на настоящата ситуация, Бош поддържа дългосрочния си стратегически курс: доставчикът на технологии и услуги продължава упорито да се стреми към амбициозните си цели в областта на климата и да развива дейностите за разширяване на устойчивата мобилност. „Макар че сега под светлината на прожекторите са съвсем други проблеми, не трябва да изпускаме от поглед бъдещето на нашата планета“, заяви Денер.

Преди около година Бош обяви, че ще бъде първото индустриално пред-приятие, опериращо в глобален мащаб, което до края на 2020 ще стане неутрално по отношение на климата, и то във всичките си 400 локации по света. „Ще осъществим тази цел“, каза Денер. „В края на 2019 постигнахме въглероден неутралитет във всичките ни локации в Германия; днес сме изминали 70% от пътя към достигането на тази цел в световен мащаб“. За да превърне въглеродния неутралитет в реалност, Бош инвестира в енергийната си ефективност, увеличава дела на възобновяемите енергийни източници в енергоснабдяването си, купува повече зелена енергия и компенсира неизбежните въглеродни емисии. „Делът на компенсираните въглеродни емисии ще бъде доста по-нисък от планирания за 2020 - едва 25% вместо близо 50%. Постигаме по-бърз напредък от очаквания в подобряването на качеството на предприетите мерки“, заяви Денер.

Въглеродно неутрална икономика: създадена е нова консултантска компания

Бош предприема два нови подхода в действията си за опазване на климата, за да гарантира мултиплициращия им ефект за икономиката. Първата цел е активностите нагоре и надолу по веригата на стойността - от „закупените материали“ до „използването на продадените продукти“ - да станат възможно най-неутрални по отношение на климата. До 2030 г. се очаква свързаните емисии (обхват 3) да спаднат с 15% или с над 50 милиона метрични тона годишно. За тази цел Бош се включи в инициативата за научнообосновани цели Science-Based Targets initiative. Бош е първият доставчик на автомобилната индустрия,  който се ангажира с измерими цели. Нещо повече, компанията планира да обедини ноу-хау и опита на 1000 експерти на Бош от целия свят и от над 1000 собствени проекта за енергийна ефективност в новата консултантска компания „Bosch Climate Solutions“ – „Бош Решения за климата“. „Искаме да предоставим опита си на други компании, за да им помогнем да преминат към въглероден неутралитет“, обясни тази стъпка Денер.

Ръст на европейския пазар: развитие на водородната икономика

„Защитата на климата е решаваща за оцеляването на човечеството. Това струва пари, но бездействието ще ни излезе още по-скъпо“, подчерта Денер. „Политиката трябва да разчисти пътя пред изобретателския дух на компаниите и прилагането на технологиите в полза на околната среда - без да вредят на просперитета“. Най-важна според Денер е мощната технологична офанзива, която не само ще разпространи широко електромобилността, но и ще повиши ефективността на двигателите с вътрешно горене с помощта на възобновяемите синтетични горива и горивните клетки. Изпълнителният директор на Бош призова за смел преход към водородна икономика и производство на възобновяеми синтетични горива, след като кризата с коронавируса премине. Според него това е единственият начин Европа да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г. „Актуалните приложения на водорода трябва да напуснат лабораториите и да навлязат в реалната икономика“, заяви Денер. Той отправи апел към политиците да подкрепят новите технологии: „Само така ще постигнем амбициозните си цели за климата.“

Готови за водорода: мобилни и стационарни горивни клетки

Действията за опазване на климата ускоряват структурните промени в много сектори. „Водородът става все по-важен както за автомобилната индустрия, така и за строителните технологии. Бош е перфектно подготвен за това “, каза Денер. Бош и партньорът му Powercell вече работят за комерсиализирането на мобилни пакети от горивни клетки за автомобилни приложения. Пазарната премиера е планирана за 2022 г. Бош възнамерява да се позиционира успешно и на друг разрастващ се пазар: вероятно през 2030 един от всеки осем новорегистрирани тежки камиони ще се захранва от горивна клетка. Bosch разработва стационарни горивни клетки със своя партньор Ceres Power. Те могат да захранват с електричество офис сгради, например компютърните центрове. Според Бош до 2030 обемът на пазара на електроцентралите с горивни клетки ще надхвърли 20 милиарда евро.

Задвижващи технологии и термотехника: електрификация на продуктовата гама

"На първо време климатично неутралните електрически решения само ще допълват автомобилните двигатели с вътрешно горене, които доминираха досега", заяви Денер. Ето защо Бош стимулира разработката на неутрални технологии за задвижващите системи. Според пазарните проучвания на компанията два от всеки три новорегистрирани автомобила през 2030 все още ще се движат на дизел или бензин, със или без хибридна опция. Ето защо компанията продължава да инвестира във високоефективни двигатели с вътрешно горене. С новите технологии за третиране на отработените газове от Bosch, NOx емисиите от дизеловите двигатели са почти изцяло елиминирани, както вече показаха независимите тестове. Бош усъвършенства системно и бензиновия двигател: модификациите на двигателите и ефективното пречистване на отработените газове вече намаляват емисиите от частици с почти 70% под изискванията на стандарта Euro 6d temp. Бош се ангажира и с възобновяемите горива, тъй като остарелите превозни средства също ще трябва да играят своята роля за намаляване на емисиите от CO2. С възобновяемите синтетични горива процесът на изгаряне може да стане въглеродно неутрален. Ето защо, според Денер, във време на криза по-смислено би било възобновяемите синтетични горива за автопарковете да се компенсират, вместо да се затягат изискванията за CO2 към автомобилната индустрия.

Бош цели да стане пазарен лидер в електромобилността. За тази цел през тази година компанията ще инвестира около 100 милиона евро в производството на електрически системи за задвижване в заводите си в Айзенах и Хилдесхайм. Електрификацията навлиза и в термотехниката и модернизира отоплителните системи. "През следващото десетилетие очакваме електрификация в котелното помещение", каза Денер. Ето защо Бош инвестира още 100 милиона евро в бизнеса си с термопомпи, като възнамерява да разшири развойната дейност и да удвои пазарния си дял.

Развитие на бизнеса през 2019: стабилност при слаба пазарна конюнктура

„На фона на все по-забавената световна икономика и спада от 5,5% в автомобилостроенето, през 2019 Група Бош демонстрира стабилност“, твърди Азенкершбаумер. Благодарение на разнообразната палитра от успешни продукти, продажбите достигнаха 77,7 милиарда евро, само 0,9% под нивото от предходната година; след коригиране на ефекта от курсовите разлика, спадът е с 2,1%. Група Бош генерира оперативна печалба преди лихви и данъци в размер на 3,3 милиарда евро. Маржът на EBIT от дейността е 4,2%. Без извънредните приходи основно от продажбата на бизнеса с опаковъчни машини, маржът на печалбата е 3,5%. „Наред със сериозните стартови инвестиции, факторите, които влошиха финансовия резултат, бяха слабата пазарна конюнктура в Китай и Индия, продължаващият спад в търсенето на дизелови автомобили и високите разходи за преструктуриране, особено в сегмента на мобилността“, каза финансовият директор Азенкершбаумер. С дял на собствения капитал от 46% и паричен поток в размер на 9% от продажбите през 2019 финсовата ситуация на Бош бе стабилна. Разходите за развой и изследвания нараснаха до 6,1 милиарда евро, или 7,8% от продажбите. Капиталовите разходи в размер на около 5 милиарда евро се повишиха леко на годишна база.

Развитие на бизнеса през 2019 по бизнес сектори

Въпреки спада в световното автомобилно производство, бизнес секторът „Автомобилни технологии“ генерира продажби от 46,8 милиарда евро. Приходите бяха с 1,6% по-ниски на годишна база, или 3,1% след корекция на ефекта от курсовите разлики. Това означава, че секторът на Бош с най-високи продажби изпреварва темпа на световното производство. Маржът на оперативната печалба възлиза на 1,9% от продажбите. През годината бизнесът в сектор „Потребителски стоки“ започва да се подобрява. Продажбите възлизат на 17,8 милиарда евро. Спадът е 0,3% или 0,8% след корекция на ефекта от курсовите разлики. Маржът на EBIT от дейността, възлизащ на 7,3%,  е по-нисък на годишна база. Бизнес секторът „Индустриална техника“ усети ефекта от свиващия се пазар на машини, но въпреки това увеличи продажбите си с 0,7% на 7,5 милиарда евро; след коригиране на ефекта от курсовите разлика е отбелязан лек спад от 0,4%. Без извънредните приходи от продажбата на бизнес дивизия „Опаковъчна техника“ маржът на оперативната печалба е 7% от оборота. Приходите в бизнес сектор „Енергийна и сградна техника“ нараснаха с 1,5% до 5,6 милиарда евро, или с 0,8% след корекция на ефекта от курсовите разлики. Маржът на EBIT от дейността е 5,1% от продажбите.

Развитие на бизнеса през 2019 по региони

Бизнес резултатите на Бош през 2019 варират от регион на регион. Продажбите в Европа достигнаха 40,8 милиарда евро. Те са с 1,4% по-ниски от предходната година, или с 1,2% без ефекта от курсовите разлики. Приходите в Северна Америка  се увеличиха с 5,9% (само с 0,6% след корекция на ефекта от курсовите разлики) до 13 милиарда евро. В Южна Америка продажбите нараснаха с 0,1% на 1,4 милиарда евро (с 6% след корекция на ефекта от курсовите разлики) Бизнесът в Азиатско-Тихоокеанския регион (включително и Африка) отново пострада от колапса на автомобилното производство в Индия и Китай: продажбите намаляха с 3,7% до 22,5 милиарда евро, спадът е 5,4% без ефекта от курсовите разлики.

Персонал: един от петима служители работи в областта на развоя и научните изследвания

Към 31 декември 2019 г. в Група Бош работят 398 150 служители в над 440 дъщерни дружества и регионални компании в 60 държави по целия свят. Съществена роля за намалението на броя на заетите с 2,9% на годишна база е продажбата на дивизията „Опаковъчна техника“. Общо 72 600 специалисти работят в областта на развоя и научните изследвания, почти с 4 000 повече в сравнение с предходната година. През 2019 г. броят на софтуерните разработчици в компанията нарасна с над 10% до около 30 000 души.

.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща