Световната банка ще разполага с по-голям офис и повече услуги, извършвани от България

Икономика / България
3E news
466
article picture alt description

Министерският съвет одобри проект на Изменение на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка") за предоставяне на подкрепа за oфис на Световната банка в Република България, подписано на 12 април 2019 г. С промяната се предвижда увеличаване на наеманите площи в дългосрочната локания с 650 кв. м. Разширението е във връзка с намеренията на Банката да увеличи спектъра на дейностите, предоставяни в открития през юли 2019 г. офис в гр. София. Освен основни услуги по ИТ поддръжка, разработване и доставяне на услуги и продукти с висока добавена стойност, се планира структуриране и на други функционални звена в областта на финансите (счетоводство и трежъри), човешките ресурси, възлагането на поръчки, корпоративната сигурност. По този начин офисът в София ще допринесе за по- доброто разпределение на ресурси и хора в изпълнение на мисията на Банката за изкореняване на бедността и засилване на споделения просперитет.

Разширяването на дейностите на Световната банка в България ще има положително влияние върху икономическата среда в страната, като ще способства за осигуряването на работни места за висококвалифицирани специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща