Онлайн търговията в България на последно място в ЕС

Само 22% от българите на възраст между 16 и 74 години пазаруват през интернет, докато за ЕС този дял е 60 на сто, сочи специализирано проучване на „Евростат“, публикувано на 20 април 2020 година

Икономика / България
3E news
607
article picture alt description

Онлайн пазаруването продължава да се увеличава в 27-те страни-членки на Европейския съюз (ЕС). Заедно с нарастващата употреба на интернет и подобряването на стандартите за сигурност, потребителите оценяват възможностите да могат да пазаруват по всяко време и навсякъде, с достъп до широка гама от продукти и възможност да сравняват цените, за да изберат най-евтината стока.

Онлайн търговията в България е на последно място в Европейския съюз. Само 22% от българите на възраст между 16 и 74 година са пазарували през интернет, докато за Европейският съюз този дял е 60 на сто. Това показват данните от специализирано проучване на „Евростат“, публикувано на 20 април с актуални данни за2019 година.

Спрямо 2009 година, когато статистическата служба на ЕС отчита само 5% от активното българско население, след 10 години този дял скача над пет пъти. На годишна база, спрямо 2018 година нарастването е с един процентен пункт – от 21 на сто до 22 на сто, сочат още данните на „Евростат“ за България, докато за ЕС за 10-годишния период увеличението е близо два пъти – от 32% през 2009 г. до 60 на сто през 2019 година. Спрямо предходната 2018 година, когато е отчетено че 56% от активното население на ЕС пазарува онлайн, увеличението през миналата година е със 7.1 на сто.

По време на настоящата пандемия на коронавируса, с огромните социални и икономически ограничения и пустите улици, може да се очаква електронната търговия да нараства още повече, прогнозират от „Евростат“.

Мъжете са склонни да пазаруват онлайн малко повече от жените, като 61% от мъжете и 59% от жените в ЕС-27 за извършвали покупки през интернет. Въпреки това делът на онлайн купувачите се е увеличил повече сред жените през последните 10 години (от 29% през 2009 г. на 59% през 2019 г.), отколкото сред мъжете (от 35% през 2009 г. на 61% през 2019 г.).

По възрастови групи

Делът на онлайн купувачите се е увеличил значително сред всички възрастови групи през последните 10 години, особено за хората на възраст от между 16 и 54 години. Най-висок дял и най-голям ръст има сред потребителите на интернет на възраст от 25 до 34 години (от 46% през 2009 г. до 79% през 2019 г.), следвани от възрастовите групи от 16 до 24 години (от 41% до 73%), от 35 до 44 години (от 41% до 71%) и 45 до 54 години (от 31% до 61%).

Делът на онлайн купувачите нараства и в групата на лицата на възраст от 55 до 64 години (от 19% в през 2009 г. на 45% през 2019 г.), както и при тези на възраст от 65 до 74 години (от 8% на 28 %).

Онлайн продажбите на фирмите в ЕС също продължават да нарастват

И по този показател България е на опашката сред 27-те страни-членки на ЕС, сочат данните на „Евростат“ с окончателни стойности за 2018 година, също обявени на 20 април. Според данните на европейската статистика през 2010 година у нас само 4% от фирмите са използвали интернет за поне 1% от оборота, за да продават своята продукция, докато след 9 години техният брой нараства до 7 на сто или увеличение с 57.14 на сто. За ЕС-27 нарастването е с 30.77% - от 13 на сто през 2010 година до 17 на сто през 2018 година.

С 36% от предприятията, които продават онлайн през 2018 г., спрямо 31% през предходната 2018 година, Ирландия записа най-висок дял сред държавите-членки на ЕС. Дания зае второ място (34%), а Швеция трета (31%).

На годишна база увеличението на предприятията, които продават онлайн (най-малко 1% от оборота им), е било на силно Австрия, с 6 процентни пункта от 14% през 2017 г. на 20% през 2018 г.

Като се има предвид местоположението на клиентите, В ЕС-27 най-често се продава на клиенти в собствената страна (19% от предприятията), като продажбите на клиенти в други страни от ЕС (9%) и останалия свят (5%) са по-редки.

Освен това, през 2018 г. 16% от предприятията в ЕС извършват онлайн продажби, използвайки собствените си уебсайтове с уеб приложения. Следват 13% на частни потребители (B2C), 11% на специализирани бизнес или правителствени платформи (B2BG) и 6% използват продажби от типа Electronic Data Interchange (EDI – eлектронен обмен на данни), за да продават главно на своите бизнес клиенти.

Предприятията извършват своите уеб продажби или чрез собствения уебсайт или приложението на предприятието (14% от предприятията), или чрез пазара за електронна търговия (6%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща