Стартъп компаниите са изправени пред сериозни рискове покрай коронавируса

От брашна желаят да участват активно в процедури по обществени поръчки

Икономика / Технологии
3E news
869
article picture alt description

Близо половината от стартъп компаниите в България е вероятно да фалират заради икономическите ограничения и кризата с коронавируса, Това става ясно от доклад на българската стартъп асоциация BESCO , чийто фокус е върху стартъп екосистемата в България по време на Covid-19 кризата. Докладът има за цел да очертае основните проблеми, пред които са изправени стартъпите в страната ни, и заедно с това да предложи на българското правителство, европейските институции и изпълнителните органи конкретни мерки за икономическо възстановяване на индустрията.

Анализът е осъществен от BESCO в партньорство с Edit.bg – мрежата за икономическо развитие чрез иновации и технологии, BVCA - Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, Endeavor България, ABLE – Асоциацията на българските лидери и предприемачи, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към Министерство на икономиката и се основава на отговорите на 100 стартиращи и иновативни компании.

Проведеният анализ очертава ключови изводи, касаещи икономическите затруднения на сектора, към които Асоциацията на стартъпите обръща внимание и предлага конкретни мерки. Сред тях са:

· Над 42% от компаниите заявяват, че са изложени на среден до висок риск от фалит в рамките на следващите три месеца. За период от 6 месеца на непроменен икономически пейзаж, процентът на застрашените компании се увеличава на 75%. (Фигури 6 и 7 в доклада). Настоящата криза може да постави началото на изчезването на цял икономически сегмент, който насърчава иновациите и засилва износа на стоки и услуги с висока добавена стойност.

· 66% от компаниите прогнозират спад на приходите над 40% спрямо предходните месеци, а 63% от компаниите планират принудителни съкращения. (Фигури 2 и 3 в доклада)

· 65% от компаниите посочват като съществен проблем загубата на местни клиенти, а 54% - загубата на международни такива. В следствие на това липсата на ликвидност е проблем, който притеснява или вече дава отражение в 53% от компаниите в стартъп екосистемата.

Очевидно е, че загубата на клиенти намалява ликвидността и е важно да се отбележи, че стартъпите изпитват остра нужда от сигурни клиенти и лесен достъп до капитал.

Всяка пета компания от сектора на стартъпите смята, че държавата може да бъде надежден клиент на компаниите под някаква форма. Компаниите могат да участват в конкурси за обществени поръчки – възможно е иновативните и стартиращи компании да участват в публични търгове с по-малък мащаб.

Също така 23% от компаниите считат, че капиталовите инвестиции към този сектор трябва да се увеличат като се използват възможностите на Фонда на фондовете.

От BESCO изразяват притеснение, че настоящата криза може да постави началото на изчезването на цял икономически сегмент, който насърчава иновациите, засилва износа на стоки и услуги с по-висока добавена стойност, привличането на капиталови инвестиции и преки чуждестранни инвестиции, привличането на квалифицирана работна сила и подпомагането на положителните демографски тенденции и национален имидж.

Засегнатите в анализа предложения за конкретни мерки за икономическо възстановяване на индустрията включват:

· Достъп на стартъпи до обществени поръчки.

· Функционален Фонд на фондове. Увеличаване на капиталови инвестиции чрез рисков и дългов капитал.

· Гласуване на законопроект за Договорно акционерно дружество

Пълният икономически доклад за стартъп екосистемата в България по време на COVID-19 кризата може да бъде прочетен на www.besco.bg или от линка: https://bit.ly/3ckKicl.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща