AES България осигури еленергия за над 1 млн. потребители за месец в извънредно положение

Служителите на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“ произведоха общо 302 388 МВтч. енергия, спазвайки мерките срещу разпространение на COVID-19

Енергетика / България
3E news
836
article picture alt description

За месец в условията на извънредно положение в страната заради COVID-19 генериращите мощности на AES България осигуриха електроенергия, достатъчна да задоволи средната месечна консумация на 1 112 000 български домакинства. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“ общо произведоха над 302 388 Мвтч. електроенергия в периода от 13 март до 13 април, което за пореден път доказва ключовата роля на двете централи за енергийната сигурност на България.

Само за последната седмица от 6 до 12 април 2020 г. най-модерната топлоелектрическа централа на Балканите ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведе 51 509 МВтч. електроенергия. А като цяло за първия месец от извънредното положение ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ осигури на битовите и стопански потребители в България 262 054 МВтч. надеждна електроенергия.

Най-големият ветроенергиен парк в България ВяЕЦ „Свети Никола“ през първия месец от извънредното положение в страната произведе 40 334 МВтч. чиста електроенергия за българските потребители. 156-мегаватовата мощност само през последната седмица от 6 до 12 април 2020 г. осигури 8582 МВтч. електроенергия от вятър.

Генериращите мощности на AES България продължават да работят съгласно утвърден вътрешен план за действие във връзка с COVID-19 и  спазвайки наложените мерки за ограничаване на разпространението на заразата. Компанията предприе всички необходими действия за гарантиране живота и здравето на своите служители в условията на пандемия. До територията на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“ продължава да важи забраната за достъп на външни лица. Ръководството на AES България благодари на всички свои служители, които и в тежките условия на COVID-19 отдадено и с отговорност гарантират енергийната сигурност на България, осигурявайки необходимата за енергийната система електроенергия.

ЕЙ И ЕС присъства от 2001 г. в България и е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 години с вложения, надхвърлящи 3,2 млрд. лева. ЕЙ И ЕС България е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, на Съоръжението за депониране на отпадъци от експлоатацията на централата край село Обручище, както и е мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.

Корпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 500. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 14 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света. Приходите ни за 2019 г. са 10 милиарда долара, а ние притежаваме и управляваме общо 34 милиарда долара в общи активи.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща