Вятърната енергетика през 2018 г. е осигурила 14 % от производството на електроенергия в Европа

Енергетика / Свят
Маринела Арабаджиева
2451
article picture alt description

Вятърната енергетика в Европа през 2018 г. е осигурила 14 % от производството на електроенергия в Европа. Това сочат данните от статистиката на Wind Europe (12 % за 2017 г.).

Дания се нарежда на първо място с производство на вятърните мощности от 41 %, следвана от Ирландия – 28 %, Португалия – 24 %, Германия – 21 %, Испания – 19 %, Великобритания – 18 %.

Установените вятърни мощности в Европа през 2018 г. са се увеличили с 11,3 ГВт. От тях въведените мощности от вятърни електроцентрали на сушата са 8,6 ГВт, а в морето – 2,65 ГВт. Това е с 37 % по-малко от рекордната 2017 г. и най-слаб резултат в сравнение с 2011 г. Понижението се дължи на рязък спад на пуска на нови мощности в Германия, заради „лошо планирани търгове“ и „проблеми с издаването на разрешение“, а също така и спад във Великобритания.

Установените мощности  на европейската вятърна енергетика са достигнали 189 ГВт, сред които 171 Гвт са мощностите на сушата и 18 ГВт – в морето. Вятърните мощности заемат в Европа второ място, като се нареждат след тези на природен газ, като предположението е, че през 2019 г. може да ги изпреварят.

Според данните, през миналата година е отчетена рекордна инвестиционна активност във европейската вятърна енергетика. Окончателно инвестиционно решение е било взето за проекти с обща мощност от 16,7 ГВт. В парично изражение обемът на одобрените инвестиции е нараснал с 20 % в сравнение с 2017 г. - до 26,7 млрд. евро и очакването е за увеличение на темповете на ръст на пазара.

През 2018 г. са били въведени в експлоатация 20,7 ГВт нови мощности, като наблюдателите отбелязват, че това е най-ниският резултат от 2003 г. Делът на електроцентралите, работещи на основата на изкопаемо гориво в новите мощности е под 5 %, а делът на вятърната енергетика – 49 %. Ако се вземе показателят за чист ръст на мощностите, то на ВЕИ се пада дял от 100 %%, което се наблюдава вече от 2014 г. и сочи за фундаментални промени в структурата на мощностите в ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща