Евростат: 56% от здравните работници в България са над 50-годишна възраст

По-голямата част от медицинския персонал в ЕС са жени, показва специализирано проучване на статистическата служба на ЕС

Икономика / България
3E news
232
article picture alt description

Откакто коронавирусната пандемия завладя Европа и ролята на здравните работници са повиши, се роди инициатива за изразяване на благодарност към хората на първа линия в битката с Covid-19. Всяка вечер затворените в домовете си заради карантината, излизат на балконите или застават на прозорците си, за да ръкопляскат, с което им показват признанието и оценката си за тяхната работа.

Какво показва последното специализирано проучване на статистическата служба „Евростат“ за медицинския персонал в Европа.

В здравеопазването работят повече жени

През последното тримесечие на 2019 г. в основните професии в здравеопазването на Европейския съюз (ЕС) са били заети 14.7 милиона души на възраст над 15 години, което представлява над 7% от всички заети лица и почти 4% от общото население на страните-членки ЕС-27.

По професии съотношението е следното: лекарите (1.9 милиона), медицински сестри и акушерки, както и техните асистенти (4.5 милиона), здравни работници за персонални грижи (4.1 милиона), други здравни специалисти и техните сътрудници (4.1 милиона).

По-голямата част от здравните работници са жени (78%). Над една трета (36%) от хората в основните професии в здравеопазването в ЕС са били на възраст над 50 години, следвани от тези на възраст 35-49 (35%) и най-малко (29%) са на възраст под 34 години.

В половината (13 от 27) от държавите-членки на ЕС най-голям е делът на здравните работници на възраст над 50 години, като най-висок е този дял в България (56%), следвани от Естония и Латвия (и двете 50%), Италия (45%) %) и Литва (42%).

В 11 държави-членки на ЕС най-голям дял на здравните работници представляват хората на възраст 35 - 49 години, докато само в три държави-членки здравните работници на възраст 15-34 години представляват най-голям дял: Малта (50%), Люксембург (47%) и Кипър (38%).

Какъв дял от заетите са здравните работници

Сред държавите-членки на ЕС Швеция регистрира най-висок дял на здравните работници (12% от заетите), следвана от Финландия и Дания (и двете по 10%). За разлика от тях, най-ниските дялове са регистрирани в осем държави-членки на ЕС: Кипър, Полша, Латвия, Румъния, Люксембург, България, Унгария и Словения, където здравните работници представляват около 4% от заетите.

Какъв дял от населението са здравните работници

По отношение на цялото население в Швеция здравните работници също регистрира най-висок дял (7% от общото население), следвана от Финландия, Дания, както и Холандия (всички по 6%). В другия край на скалата, най-нисък дял е регистриран в Полша, Румъния, Кипър, България, Латвия, Люксембург, Унгария и Словения, но също и в Гърция. В тези девет държави-членки на ЕС здравните работници представляват само около 2% от общото население.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща