EMI: Либерализация на електроенергийния пазар на дребно

Какво научихме след две десетилетия опит?

Енергетика / България
3E news
1053
article picture alt description

Анализ на Института за енергиен мениджмънт

Пазарът на електроенергия на дребно, като ключова връзка между крайните потребители и електроенергийната система, играе важна роля в електроенергийния сектор. Според доклад на Оксфордския институт за енергийни науки, публикуван в началото на годината, референтният модел на пазара на дребно в постолиберализационната епоха не само не успява да постигне първоначалните си цели, но се оказва неспособен да бъде в крак с технологичните промени, предпочитанията на потребителите и енергийния преход.

Мерките за намаляване на бариерите за навлизане на нови доставчици на пазара на дребно разрушават конкуренцията, излагат потребителите на риск чрез налагане на неустойчиви бизнес модели на ритейл пазарите и водят до несправедливо разпределение на разходите на системата и разходите за публични политики. Липсата на ангажираност на потребителите е една от най-големите слабости на пазарите на електроенергия на дребно. Естеството на проблемите, които възпрепятстват тяхното активно участие и интерес - като сложност на пазарните правила и механизми и неясноти по отношение на електрическите тарифи, транзакционните разходи, предполагаемите бариери и поведенчески пристрастия - прави корективните мерки, основани на честотата на индивидуалната смяна на доставчика, все по-неефективни спрямо най-незаинтересованите потребители.

Същевременно ръстът на разходи за данъци и публични политики намалява размера на конкурентната част от тарифите на дребно, а структурата на тарифите на крайните потребители има все по-малка връзка с реалната структура на разходите на електроенергийната система. Това понижава способността на търговците на дребно да възстановяват разходите за доставка на потребителите на енергия на дребно по справедлив начин.

Появата на нетрадиционни бизнес модели, нарастването на новите играчи и промяната в характера на взаимодействието на крайните потребители с електроенергийната система поставят под въпрос господството на вертикалната архитектура на пазара на електроенергия, на който доставчиците на дребно действат като хъб. Документът заключава, че трябва да се преосмислят моделът и регулациите на пазара на дребно, за да се даде възможност за иновации и да се осигури декарбонизирана, устойчива и достъпна електроенергия, от която се нуждаят всички потребители.

Пълният текст на доклада е на разположение тук.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща