Кристин Лагард, управител на Европейската централна банка (ЕЦБ)