НАЧАЛО » технологии

Стойността на слънчевата и вятърна електроенергия ще продължи да намалява

fb
3E news
fb
17-07-2019 09:08:00
fb

Възобновяемата енергия става все по-конкурентен начин за удовлетворяване на нуждите от електроенергия в света, е основният извод от доклада на IRENA, базиран на данните от 17 хил. проекта за мощности и параметрите на около 9 000 договора от конкурси за покупко-продажба на възобновяема енергия. Документът установява, че през 2018 г.  стойността на (LCOE) на всички търговски технологии за производство на електроенергия е намаляла. При слънчевата енергетика от концентриран вид (CSP) среднопретеглената стойност на електроенергията е спаднала с 26 %, в биоенергетиката с 14%, при слънчевата фотоволтаична енергетика и наземната вятърна енергетика – с 13 %, при хидроенергетиката – с 12 %, пр геотермалната и офшорна вятърна енергетика – с 1 %.Международната агенция за възобновяеми източници на енергия (IRENA) е изследвала и стойността на електроенергията от възобновяеми енергийни източници през 2018 г. Според резултатите от изследването, електроенергията, произведена от слънчеви и наземни вятърни електроцентрали вече е близка до стойността на електроенергията, произвеждана от съществуващите въглищни електроцентрали.


Стойността на електроенергията от възобновяеми източници е отбелязала през миналата година нови минимуми. Слънцето и вятъра са станали най-икономически ефективните източници на енергия за много региони и пазари. Постоянният ръст на конкурентоспособността е направил възобновяемите източници на енергия основа за глобалния енергиен преход.

IRENA очаква, че намаляването на разходите за производство на слънчева и вятърна електроенергия ще продължи и през следващото десетилетие. Стойността на електроенергията, произведена от слънчеви и наземни вятърни електроцентрали вече се доближава до тази граница, която е под пределните експлоатационни разходи на съществуващите въглищни електроцентрали. През 2018 г. световната средна нормирана стойност на слънчевата електроенергия е била 0,085 долара за киловатчас. Това е с 13 % по-малко от 2017 г. Експертите от IRENA  очакват, че през 2020 година средната тръжна цена на електроенергията произведена от слънчеви електроцентрали ще е 0,048 долара за киловатчас.


Най-евтината в света електроенергия, произвеждана от наземни вятърни електроцентрали е била 0,056 долара за киловатчас. Това е също с 13 % по-малко от 2017 година. По данни на IRENA през 2020 г. електроенергията от наземни вятърни електроцентрали може да струва 0,045 долара за киловатчас.

Но особено рязко понижение на стойността на електроенергията в близко бъдеще IRENA очаква от централите, произвеждащи концентрирана  слънчева енергия (CSP). През 2022 година тя може да струва 0,073 долара за киловатчас. В този случай електроенергията от CSP ще е много по-евтина отколкото от морските вятърни електроцентрали, която пък ще струва 0,108 долара за киловатчас.

 

Прочетете повече на: https://www.irena.org/publications/2019/May/Renewable-power-generation-costs-in-2018

газохранилища
нагнетяване на природен газ
подземни газохранилища
Нафтогаз Украйна
По статията работи:

Маринела Арабаджиева