НАЧАЛО » събития

Новата директива на ЕС: Делът на ВЕИ в крайното потребление да достигне до 40 процента през 2030 г.

fb
3E news
fb
18-07-2021 09:07:50
fb

Преди дни Европейската комисия обяви мащабният план за намаляване на въглеродните емисии с 55 % до 2030 г. Вниманието на експертите бе насочено основно към механизма  за въглеродни емисии - Carbon Border Adjustment Mechanism. 

Наред с него обаче е редно да се обърне внимание и на новата директива за ВЕИ като част от пакета. Тя е изключително важна и в най-скоро време след като заработи новия парламент ще изисква имплементиране в българското законодателство. Това от своя страна ще изисква от следващото правителство и преработване на Националния план за климат и енергетика.

40 % ВЕИ

До 40 % ръст на ВЕИ. Това предполага новата версия на Директивата на ЕС за ВЕИ - Renewable Energy Directive. За сравнение, към днешна дата дела на ВЕИ в крайното потребление на енергия в ЕС е около 20 %. В предишния документ се предвиждаше увеличаване на дела на ВЕИ до 32 % през 2030 година. Този дял от крайното потребление на енергия в Европейския съюз трябва да бъде покрит от възобновяеми енергийни източници през 2030 г. (да не се бърка с потреблението на електроенергия от възобновяеми източници, което вече е 40%, а до 2030 г. делът на възобновяемите енергийни източници в производството на електричество може да достигне 60%).

Измененията в сектора на ВЕИ се случват изключително бързо. Още през 2017 година европейските страни се заканиха с ръст от 27 %. Днес вече се говори за 40 %. Това е необходимо за постигането на другата цел – намаляване на емисиите к 55 % към 2030 г.

При представянето на новото европейско законодателство, комисарят на ЕС по въпросите на енергетиката Кадри Симсон обърна внимание, че преразглеждането на Директивата за възобновяемата енергия е ключова част от пакета за намаляване на емисиите с 55 % до 2030 г и обърна внимание на планирането и изграждането на енергийната инфраструктура. „Планирането и изграждането на енергийна инфраструктура отнема време, така че за да достигнем нула до средата на века се нуждаем от безпрецедентна трансформация през това десетилетие ... Възобновяемата електрическа енергия е най-евтиният вариант за много от страните“, 

Директивата определя следните основни цели:

Нов показател за използване на ВЕИ в сградите - 49% до 2030 г. (делът на ВЕИ в крайното енергийно потребление на този сектор);

В промишлеността използването на възобновяеми енергийни източници трябва да се увеличава с 1,1% годишно;

В сектора за отопление и охлаждане настоящата цел от 1,1% годишен ръст в използването на възобновяеми енергийни източници става задължителна за държавите-членки;

В сектора за централно отопление и охлаждане се предвижда увеличаване на използването на възобновяема енергия и отпадъчна топлина и охлаждане с 2,1 процентни пункта годишно (увеличение с 1,0 процентни пункта спрямо текущия показател);

Транспортният сектор въвежда индикатор за интензивността на емисиите на парникови газове от горивата. Този индикатор трябва да бъде намален с 13% до 2030 г. от новия показател за 2020 г.

Поставя се и нова цел: делът на възобновяемите енергийни източници (без суровините от биологичен произход) във водорода, консумиран в промишлеността (за енергийни и неенергийни цели), трябва да бъде 50% до 2030 г. (стр. 36).

По отношение на транспорта ще припомним, че в отделен документ, определящ стандартите за емисии на CO2 за автомобилите, се посочва, че от 2035 г. в ЕС могат да се продават само автомобили с нулеви емисии. Това ще повлияе значително на европейския пазар на петрол.

Постигането на новите цели ще изисква значително разширяване на капацитета от вятърния и слънчеви мощности в Европа. Например, ако в края на 2020 г. инсталираната мощност на слънчевата енергия е била 137 GW, то според изчисленията на Европейската асоциация SolarPower Europe, за да се постигне целта от 40%, тя трябва да се увеличи до 660 GW.
 

Документът може да бъде прочетен на: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-annexes_en.pdf

Още документи по темата: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

ВЕИ
Renewable Energy Directive
Carbon Border Adjustment Mechanism
ЕК
ЕС
По статията работи:

Маринела Арабаджиева