НАЧАЛО » свят

Чехия даде положително становище по ВОС за нови енергоблокове на АЕЦ „Дуковани“

fb
3E news
fb
04-09-2019 02:20:00
fb

Новите атомни енергоблокове в АЕЦ „Дуковани“ получиха положително становище по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Министерството на околната среда на Чехия. Планът за изграждане на един или два енергоблока бе подаден във ведомството от енергийната група ČEZ. Идеята е новите мощности постепенно да заменят четирите съществуващи енергоблока на АЕЦ „Дуковани“, предаде www.ctk.cz.

Централата работи от 1985 г. и покрива една пета от потреблението на ток в Чешката република, а повечето общини в близост подкрепят развитието на атомната електроенергия. Според Министерството на промишлеността страната е една стъпка по-близо до изграждането на нови атомни мощности, което ще помогне за постигане на целите в областта на нисковъглеродните енергийни източници и повишаване на
енергийната сигурност.

„Ние сме добре запознати с атомните енергийни технологии и се интересуваме от общественото мнение - не само това в страната, но и на нашите съседи. И
непрекъснато преговаряме за АЕЦ „Дуковани“- 2 с жители на Унгария, Австрия и Германия“, заяви вицепремиерът и министър на промишлеността и търговията Карел Гавличек.

В заключението на ОВОС се съдържат 47 условия, изпълнението на които трябва да сведе до минимум въздействието на проекта върху общественото здраве и околната среда.

По статията работи:

Галина Александрова